Jumaat, 27 Mac 2009

Nota Padat BM_HBHL1103 – edisi imann9969

TOPIK 1

Teori Huraian Bahasa Tradisional

1. Teori Tradisional (Panini)
- kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan
- bhs boleh berkembang
-setiap bhs ada hubungan dgn bhs induk
-tatabhs bersifat sejagat, berasaskan tbhs Yunani + Latin
-bhs merupakan cbg ilmu falsafah yg menyelidik tabii alam
- kajian bhs bersifat deduktif – mmeningkan hukum2 sesuatu bhs
-pengkaji juga menetapkan golongan kata kpd kata nama, kata sifat + kata kerja

2. Teori Struktural (Bloomfield)
-kajian ttg fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, mortem + ayat
-ciri-ciri bhsnya bersifat pertuturan, bersistem, arbitrari + utk perhubungan
-ahli2 bhs ini byk mengumpulkan bhn pertuturan + mementing fakta2 yg dilihat.

3. Teori Transformasi Generatif (Chomsky)
-penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan
-Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs
-ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan
-pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental
-penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi
-bhs bersifat sejagat + kreatif

4. Teori Fungsional (Haliday)
-struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi
-kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi
-Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea, fungsi interpersonal + fungsi tekstual
-fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs

Teori Pemerolehan Bahasa

1. Teori Behaviurisme (Bloomfieild)
-Bhs dikuasai melalui proses pengulangan
-proses pengajrn haruslah menekan latihan + pengulangan yg byk
-proses penguasaan bhs melalui latihan yg memerlukan mekanisme yg bersistem
-mementingkan persekitaran murid utk mbantu proses PnP
-berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman + ganjaran
- sesuatu ujaran terbtk krn adanya rangsangan + grkbls dlm btk bhs + bukan bhs
-proses pendedahan yg berulang2 + konsep peniruan mencepatkan pmbljran bhs
-aspek pengukuhan memudahkan ingatan
-pengjran tbhs adalah berdsrkan penekanan indukif/kaedah terus, dengar + tutur, dan teknik latih tubi.

2. Teori Mentalis (Chomsky)
- mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2.
-kanak2 berupaya membuat rumusan
-tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting
-diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka
- penyampaian makna lebih diutamakan
-tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif

3. Teori Interaksionalis
- mementingkan aktiviti komunikasi
-menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya
-perkembangan bhs – proses kognitif + proses interaksi bhs
-interaksi – mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -
-hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs

4. Teori Konstruktivisme
-mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas
-Memberikan contoh ayat– membina ayat setelah memahami konsep
-pembinaan semula ayat – pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg baru / idea yg baru

TOPIK 2
Konsep strategi
- cara / langkah / tindakan yg harus dilakukan utk mencapai objektif PnP
Perspektif
a. pendekatan berpusatkan murid
b. Kepelbagaian Teknik
c. Kepelbagaian Sumber Bahan
d. Penggunaan T/bhs yg tepat
e. PnP Bertema
f. Bacaan luas
g. Penggabungjalinan
h. Penyerapan
i. Penilaian
j. Pemulihan
k. Pengayaan

Pendekatan Induktif
- pendekatan pengjran bhs yng melibatkan satu proses penaakulan yg tinggi.
-pelajar digalakan mencari, meneliti + mempelajari sendiri.
-mengemukan satu rumusan hasil kajian yg dilakukan
-peranan guru hanya – mengemukan soalan, bertanya, berbincang, memperhatikan, mengkaji + memberikan contoh

Konsep Induktif dlm Pengjran Bhs
1. mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum
2. memperkenalkan pengetahuan + mberi pengalaman
3. Mgumpulkan maklumat utk mmbtk hukum
4. mbtk satu kesimpulan umum drpd cth2 tertentu
5. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran
6. merupakan kaedah penaakulan yg bertujuan mdptkan peraturan umum drpd fakta2 / cth2 tertentu.

4 peringkat pengajaran
1. pendedahan
2. pembentukan konsep
3.Mencuba generalisasi
4. Penutup

Pendekatan Deduktif
-satu proses menganalisis data / isi yg membentuk generalisasi + mengapikasikan peraturan2 yg diberikan

Konsep Deduktif
1. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum
2. satu proses penaakulan yg tinggi
3. satu produksi fakta utk mbuktikan satu penyataan umum
4. menganalisis fakta atau isi yg membtk generalisasi
5. membuat satu pencerakinan drpd umum kpd spesifik

Peringkat pengajaran
1 awal generalisasi
2. mengemukan generalisasi
3. menganalisis konsep
4. mencuba generalisasi
5. penutup

Pendekatan Eklektik
-gabungan antara beberapa pendekatan
-sesuai utk murid2 yg mempunyai pelbagai kebolehan + pencapaian
- sifat pendekatan ini mudah ubah
- pelbagai ciri2 yg baik

Pendekatan Komunikatif
- manusia berbhs secara komunikasi
-setiap manusia akan mengguna akal utk menyatakan fikiran masing2

Pendekatan Oral
-berkaitan dgn komunikasi tp secara perbandingan
- memberi penekanan kpd penguasaan aspek lisan
- kawalan t/bhs juga dipberi perhatian

Kaedah Pengajaran
- satu perancangan /prosedur bg mlaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, sistematik.
-langkah2 pengjran yg tersusun + berkesinambungan utk mencapai objektif
Kaedah situasi – mementingkan latihan penyebutan, ulangkaji, struktur baru, perbendaharaan kata, latihan lisan + membaca bhn yg melibatkan struktur baru / latihan bertulis.
Kaedah Oral Aural – dengar + tutur. Membolehkan murid2 memperkembangkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Kaedah Penglibatan tindakbalas fizikal (TPR) – mementingkan pemahaman bhs melalui pendengaran serta memulakan pelajaran dgn kemahiran mendgr

Teknik Pengajaran
- Suatu alat yg digunakan bgi menyampaikan bhn2 pengajaran yg telh dipilih utuk pelajar
- sejajar dgn kaedah dan pendekatan yang dianuti
-antaranya
a. teknik latih tubi
b. simulasi
c. Main peranan
d. Teknik sumbangsaran
e. Permainan Bahasa
f. soal jawab
g. bercerita
h. drama
i. Inkuiri
j. Perbincangan
k. Forum
l. Perbahasan
m. Kuiz

- Teknik Simulasi – satu situasi yg diwujudkan secara merupai keadaan sebenar – berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masing2 – membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu / tugasan.

-teknik Inkuiri – tinjau siasat- soal selidik utk mendptkan jwpan / kesimpulan. Daya refleksi- selalu bertanyakan soalan- kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
1. mengenal masalah 2. mengaji ramalan 3. mengumpul maklumat 4. menganalisis 5. membuat rumusan


TOPIK 3

2 pendekatan Kemahiran mendengar
a. membuat jangkaan
b. menentukan tujuan

3 peringkat k. mdgar

a. peringkat pramedengar
b. peringkat semasa mendengar
c. peringkat selepas mendengar

Kamhiran Bertutur
Satu cara komunikasi yg kompleks + melibatkan proses mental yg mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi bhs yg bermakna,


Aspek penting
a. sebutan
b. tekanan
c. mora (pjg – pdk)
d. Jeda (persendian)
e. Intonasi
f. Nada
g. T/bahasa
h. Kelancaran
i. Kefasihan
j. Laras bhs


3 peringkat PnP lisan
a. peringkat persediaan
b. pelaksanaan aktiviti
c. susulan + penilaianTOPIK 4

Membaca – satu pelakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis + bercetak. 2 proses – menterjemah lambang kpd bunyi bhs – mdpt maklumat/makna drpd bunyi2 bhs.

4 jenis bacaan
1. Bacaan mekanis
-bacaan kuat yg mementingkan sebutan huruf + bunyi dgn betul, ikut intonasi, nada dan tekanan yg betul. Bhn mudah difahami

2. mentalis
-bacaan akaliah-bacaan secara senyap. Menekan aspek kefahaman

3. Bacaan Intensif
-memperkembangkan kebolehan dlm meneliti, mamaham + mentafsir dgn tepat
-merlukan bimbingan guru

4. Ekstensif
-bacaan meluas bacaan luar kelas – pengukuhan asas bacaan, menambah kemahiran memaham, menaakul isi, kepantasan bacaan, membina minat dan bekebolehan memetik isi-isi penting


TOPIK 5

Peringkat pemahaman
1. Lateral (penubuhan makna)
2. Interptretasi (pentafsiran makna)
3. Inferens (perumusan makna)
4. menilai (penilaian makna)

Teknik SQ3R
Survey – tinjau
Question – penyoalan
Read – Baca
Recite – Imbas kembali
Review – baca semula

TOPIK 6

Menulis – berfikir, menaakul, meyusun + mengolah idea sblm dilahirkan dlm btk wacana yg lengkap.
-menguasai struktur karangan – menulis panduan, perenggang dan kesimpulan

Peringkat menulis
1. Pra menulis
2. mekanais
3. pelahiran

jenis penulisan
1. Terkawal
2. Separa terkawal
3. Berpandu
4. Separa berpandu
5. bebas

Pendekatan Pangajaran penulisan
1. Terkawal
2. berpandu
3. Bebas
4. Proses
5. Komunikatif
6. LEA (pengalaman bahasa)

TOPIK 7

Aspek sistem bahasa
1. Tatabahasa : morfologi, sintaksis
2. kosa kata : umum, istilah
3. sebutan : bhs melayu baku
4. Peribahasa : bhs kiasan , simpulan bhs, perumpamaan, pepatah
5. Intonasi mengikut pola: jenis ayat, susunan ayat, ragam ayat
6. sis ejaan : pola keselarasan vokal, ejaan kata pinjaman, ejaan kata dsr, kata pinjaman
-pembentukan kata
-kata tunggal
-kata terbitan
-kata majmuk
-kata ganda

Pola ayat
FN + Fnama
FN + FKata
FN + FAkfektif
FN + FSifat

Jenis ayat
-ayat tunggal
-ayat tanya
-ayat perintah
-ayat seruan

Penggunaan tanda sempang
-digunakan bagi kata yg diulang sepenuh / sebahagian
-menghubungkan awalan se- nama khas + menghubung huruf kecil dan huruf besar
-merangkaikan angka
-menyatakan hubungan antara kata2 pada istilah
TOPIK 8

Bahasa kiasan
- kiasan asal
- kiasan berpindah
- kiasan terus
- kiasan bersajak
- kiasan berbunga
- kiasaan pemanis
- kiasan melompat
- kiasan melarat
- kiasan berkacau

Ragam Bahasa
-bhs sindiran
- bhs menggiat
-bahasa mengejek
Bahasa terbalik
Bahasa turun
Bahasa naik
Bahasa besar
Bahasa kecil
Bahasa herdik
Bahasa ingkar
Bahasa tempelak
Bahasa nafi
Bahasa pembenar
Bahasa melampau/kasarTOPIK 9

Kepentingan BBM
1. menarik minat
2. mengekalkan tumpuan
3. mencetuskan pemikiran murid
4. menyeronokkan emosi
5. memudahkan kefahaman
6. membantu guru menjelaskan konsep

Topik 10

Ganguan Bahasa
1. gangguan dialek
2. gangguan bhs ibunda
3. Aspek semantik

Pengayaan
Aktiviti
-akses kendiri
Kerja projek
Bacaan tambahan
Permainan + rekreasi
komputer

Nota Padat PSV_HBAE1103 – edisi imann9969

Topik 1
Pengertian PSV
- Proses p’hasil’n karya seni dgn m’libat’n aspek pemahaman,p’hayat’n & kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.

4 Bidang utama PSV SR
a) Menggambar
b) Membuat corak dan rekaan
c) Membentuk & membuat binaan
d) Mengenal kraf tradisional

2. Matlamat PSV & Objektif
- membentuk keperibadian celik budaya
- mempunyai nilai estetik yg tinggi ,kreatif,inovatif
- rasa k’syukur’n terhadap tuhan
- menghargai keindahan alam
- menyumbang kearah pembangunan diri,keluarga
- selaras dgn FPN
- Menunjukkan p’harga’n terhadap tokoh seni visual
- dijadikan sbg prospek kerjaya.

3. Pandangan Tokoh Barat
a) Plato (347 SM) – lukisan adalah 3 x terpisah drp kebenaran .Seni dan pendidikan perlu dipandukan kpd kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dan
keindahan. Dikatkan dgn perlakuan,akhlak, nilai dan moral .
Mencipta sesuatu persekitaran yg berbudaya dan meningkatkan perpaduan.
- Lukisan dibincang dgn konsep imitasi
- membandingkan lukisan dgn kebenaran
- Pelukis meniru objek yg dibuat oleh tukang pembuat.
b) Aristotle ( 384-322SM)
- pelukis x meniru tapi memberi struktur bentuk kpd benda alam maka seni itu baik.
c) Pestalozzi (1746-1827)
- beri peluang kpd kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.
- kerja tangan atau kraftangan diajar dgn konsep sepanjang hayat aktiviti bercorak praktikal.
d) Herbert Read
- Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.
- Seni alat untuk mendidik sesrg
- seni boleh menyatukan semua Negara ( pendidikan dan pembentukan diri )

e) Frank Cizek ( 1865-1946)
- Seni sebagaio satu peranan ekspresi bebas dlm pendidikan .
- Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya x hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri
- mewujudkan suasana gembira, suka riang,
minat untuk belajar dan memajukan diri.
f) John Dewey (1859 – 1952)
- Aktiviti seni meruapkan satu pengalaman kpd kanak-kanak.
- Memberi kebebasan kpd kanak-kanak menysun pengalaman untuk encerdaskannya
g) Walter Gropius
- Seni visual memberi faedah kpd kehidupan seharian seperti dfalam prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Kerusi,meja dsn.
- Ianya mengabungkan seni , pertukangan , sains dan teknologi.
h) Efland dan Chapman
- Seni adlah untuk masyarakat
- Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.
i) Lansing
- seni dpt mengembangkan potensi pemikiran , sikap dan psikomotor.

J) June McFee
- Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat
warisan budaya.

k) Feldman
- Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.

4. Konsep kendiri berdasarkan konsep SV barat
- membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar
- untukmengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan
- menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya
- menghargai dan memulihara seni
- Ada Kesedaran murid kreatif dan produktif
- Membentuk sikap JERI

5. Pandangan Tokoh timur dan islam
a) Muslim – dalam kitab Al-Iman – org yg mempunyai ilmu seni
bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan
menghargai objek tersebut.

b) Pandangan Al-Ghazali
- Seni bersandarkan drp Allah kpd Allah.
- Seni menuju kpd Al-Falah ( keredhaan Allah)
- Pemangkin kpd ketaqwaan ( tawaduk & beriman)

c) Sidi Ghazalba
- Seni x melampui batas kesusilaan
- Seni bertunjang drp Allah kpd Allah
- Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah)
- seni membentuk peribadi muslim
d) Perkembangan SV barat

Perkembangan Seni Visual Malaysia
1930-an -1940-an • Perkembangan seni visual bermula. • Pendekatan kaedah seni catan easel. • Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. • Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an • Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi.
1970-an • Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat
1980-an -1990-an • Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. • Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.


PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
- mengembangkan naluri ingin tahu secara eksplorasi menerusi deria.
-Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana
-Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kepada kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran.
-Eisner (1980) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.
- Feldman (1976 kanak-kanak dapat meningkatkan kesedaran
tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa.
- Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.


Perkembangan Seni Visual Malaysia
• Perkembangan seni visual bermula.
• Pendekatan kaedah seni catan easel.
1930-an - 1940-an
• Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat.
• Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an •
Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi.
1970-an •
Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukispelukis
berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat.
1980-an - 1990-an
• Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas.

Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.
- Fuller & Pribble dan Ross – kanak-kanak boleh menghasilkan lukisan karikatur politik dgn baik secra tampak dan lakaran sifat fizikal.

Topik 2
Strategi P&P PSV

1. Sukatan Pelajaran PSV
a) Pengenalan – bidang ilmu pengetahuan , kemahiran dan aktiviti .
b) Hasil Pembelajaran
c) Kandungan – matlamat, objektif, organisasi kurikulum dan kandungan.
d) Matlamat
– melahirkan insan yg harmonis, kritis, kreatif dan proaktif
- kesyukuran kpd Tuhan
- Menghargai keindahan alam , seni dan warisan budaya
- meningkatkan pembangunan diri,keluarga, masy dan Negara
e) Objektif - berdasar FPK – menyeluruh, seimbang, bersepadu, harmonis.

f) organisasi –
i- pemerhatian secara aktif – sensitivity deria termasuk
PSA,benda yg konkrit,minat, bahan dan mencetus idea
ii- interatif yg kritis & kreatif dgn alat dan bahan- melibatkan aktiviti penerokaan dan penghasilan
iii-Apresiasi ( penghargaan ) SV secara mudah- pernyataan dgn aktiviti diakhir pelajaran.
iv- menghargai nilai baik- idea dikaitkan dgn kehidupan

Pendapat Chapman 1986- 4 aspek utama
i. pemerhatian
ii. penerokaan
iii. penghasilan
iv. apresiasi dan perlanjutan.

2. Strategi P&P PSV
a) Kontruktivisme – membina konsep berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar digalak mencari idea,buat kajian, yakin diri dan dpt berintraksi. Kerja yg dilaku sendiri
akan menguat minda manusia.

b) Teori kecerdasan pelbagai – kebolehan meny. Masalah, menjana masalah baru dan membuat sesuatu. ( meniru aksi , menggaya aksi , meniru bunyi, meniru muzik, menyebut
ejaan , membanding panjang objek dgn jari , membilang )
Naturalis, verbal-lingustik, logik-matematik, visual-ruang , intrapersonal, interpersonal, muzik , kinestetik.
c) ICT – satu alat tambahan/ sokongan kpd P&P yg berkesan berpandukan ICT.
d) Pembelajaran akses kendiri – pelajar belajar sendiri dgn pengawasan dan bimbingan guru.
e) Pembelajaran Masteri – P&P berfokuskan kpd murid – x faham ( pemulihan), faham ( pengayaan).
f) Kajian masa depan – pelajar diajar cara berfikir bagi meransang minda berdasarkan ramalan , imaginasi and kreativiti.
g) Pembelajaran secara kontekstual – keadah menggabung isi kandungan dgn pengalaman individu melalui aktiviti handon,
mind-on.
h) Kemahiran berfikir – proses menggunakan minda untuk mencari makna dan meny. Masalah.
i. KB kreatif – kebolehan mencerna dan
m’hasilkan idea asli.
ii. KB kritis – kebolehan utk menilai
kemunasabahan idea


3. P’uji’n & p’nilai’n PSV
a) Konsep Pengujian – memperolehi maklumat secara objektif dan bersistem . Tujuannya :
- memperolehi m/balas P&P
- memasukkan murid dlm kump. Tertentu mengikut criteria
- memilih murid utk sesuatu tugas
- mengkategori murid
- memotivasi murid
- menyelidik P&P murid.
b) Konsep Penilaian
i) Pn Formatif – mengukur kemajuan murid diakhir sesuatu unit pembelajaran.
ii) Pn Sumatif – dijalankan pada akhir tahun bagi tujuan memberi gred.
c) Penilaian berasaskan sekolah
– diselaraskan secara berpusat melalui 3 cara – pemerhatian , lisan , bertulis dan amali.
d) Penilaian Portfolio
– Portfolio PSV merupakan satu fail kerja yang berterusan mengikut keperluan semasa proses P&P. Guru menilai hasil usaha murid secara spesifik dan menyeluruh.

Topik 3
Bidang Kegiatan Menggambar
1. Asas-asas menggambar – menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut ekspresi tersendiri (pengalaman langsung) hingga dapat idea baru dari benda konkrit.
2. Alat dan Bahan – pensel, cat minyak, krayon, cat air, pen dll
3. Teknik menggambar – lukisan , catan ( mengecat) , kolaj (tampalan-bebas dan bertindih) , montaj, cetakan, resis (gunakan
bahan yg x bercampur spt warna aii dan warna lilin ), gosokan,stensilan, percikan, gurisan (guna krayon pd permukaan dan guris dgn benda tajam) , capan (guna bahan yg disapu dgn warna cth kulit siput , dll), mozek (tampalan 4 segi kertas warna keatas kertas.)
4. Persembahan hasil karya
a) Ekspresi diri .
b) Kem. Mengaplikasikan alat,bahan dan teknik.
c) Apresiasi dalam bidang menggambar

Topik 4
Bidang Rekaan dan Corak
1. Apa itu corak – struktur susunan ulangan berdasarkan motif.
Seperti alam s/jadi, bahan buatan mns , geometri, abjad, brg kraf
2. Susunan corak – Penuh, turun separa, berulang, orgee, batu bata, berpusat , sendeng, berombak, bertindih, jidar bertimbul, berjalur, cerminan
3. Teknik,alat dan bahan, proses dan hasil
a) Corak tak terancang – pualaman (cat kilat dalam air), tiupan, titisan , ikatan & celupan, renjisan & percikan.
b) Corak terancang – lukisan , catan, cetakan, capan, lipatan& guntingan, resis, kolaj, kaligrafi.

Topik 5
Kegiatan membentuk dan membuat binaan
Aktiviti bahan teknik
arca timbul Kepingan kayu , batu, kertas lumat, tanah liat Acuan, tampalan, asemblaj, binaan
Asemblaj-bhg yg dicantum menjadi kesatuan objek Kayu, logam, simen , besi Kimpalan, binaan, cantuman skru , gam
Mobail-cantuman kertas , tali, dawai Besi, dawai, kertas, tali, logam, kadbod Kimpalam, gam, skru, ikatan
Stabail – cantuman bahan 3D Simen, logam, plastik, spare parts kendaraan Kimpalan, skru, ikatan, acuan, binaan
model Kertas tebal, loyang, gangsa, zink, akar kayu Gam, kimpalan, skru, acuan
Diorama – model dgn sesuatu tema Plywood, papan, zink, patung, karangan laut Cantuman, gam, kimpalan
boneka Tekstil, span, tali, cat spray, warna Jahitan, gam, kimpalan, skru
topeng Papier mache, plastic, s/khabar, habuk papan Gam, cantuman, kimpalan
Origami ( seni
lipatan kertas ) Kertas, tekstil,
gunting, pisau nt,
gam dan tali Lipatan,
golongan.

2. Tema atau subjek
a) alam s/jadi dan objek persekitaran- flora fauna
b) Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi –cipta
sesuatu melangkaui batas fizikal.
c) aliran dan tema sejagat – berkonsepkan kehidupan manusia cth wau – wau bulan.
d) keperluan dan pengalaman hidup harian- meletakkan keperluan asas masyarakat dan Negara cth. Menara KL
3. Perkembangan dan penghalusan idea
a) melalui pemerhatian dan kajian visual mengenai alam dan fenomenanya
b) Perubahan cara bekerja – ada perubahan dan kelainan dalam penghasilan idea.
c) Penerokaan symbol dan makna – terus mencuba dan menemukan dapatan baru.
4. Penentuan alat dan bahan – bahan terbuang, benda drp alam sekitar, benda buatan manusia, bahan terbuang
buatan manusia cth kerusi patah dsn.
5. Cara membentuk dan membuat binaan
- kenalpasti bahagian binaan
- mencantum bentuk
- imbangan kestabilan dan kedudukan
- guna alat dan bahan pengolahan
- m’hasil’n jenis bentuk bergerak
- melengkapkan bentuk mengikut perancangan
- membanding hasil rekabentuk dgn objek sebenar
- memahami proses
- menilai hasil bentuk rekaan
- memperagakan bentuk rekaan
- menceritakan pengalaman baru
- mempamer dan mempersembahkan
6. Persembahan hasil kerja
a) Ekspresi diri
- menetapi tema dan tajuk
- sesuai dgn tujuan hasilan
- kuat, kukh, selamat
- kosep kepelbagaian bahan
- imbangan yg menarik
- menguasai prinsip rekaan – rentak, pergerakan, kontra,
warna, imbangan, kesatuan.
- asli, unik dan berketerampilan.
b) Kem. Mengaplikasi alat, bahan dan teknik
- kesuaian tajuk
- membuat lakaran kecil sesuai dgn objek
- dikawalselia progress kerja
- pilih teknik membuat
- Alat diguna dgn betul dan tertib
- tekstur yg licin dan menarik
- kemasan akhir projek
- Tapak yg kukuh dan selamat.

TOPIK 6
Mengenal kraf tradisional
1. Kraf Tradisional – kerja-kerja berunsurkan seni yg melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masy. Yg diwarisi turun temurun.
2. Jenis kraf tradisional
a) alat domestik perlatan harian masyarakat tradisional – spt senduk (tempurung), kukur kelapa (besi, kayu), tenggala (kayu) Teknik – luakan, asemble,ukir.
b) alat permainan – alat permainan yg dimainkan utk mengisi masa lapang selepas kerja menuai . Spt wau (proses-memilih buluh, meraut, membentuk rangka,
menampal kertas dan corak )
Gasing-Jenis ( lang laut, leper, uri, piring) , Bahagian (paksi, temin,turaplabu,bahu, leher, kepala dan patak) Proses ( memilih kayu,
membakal-kerat dan potong berbentuk kun, melarik, simpailingkaran logam pada bahu,labu dan patak)
c) Alat pertahanan diri –senjata- digunakan untuk memburu dan mempertahankan diri. Spt keris, tombak, tumbuk lada, lawi ayam,
lembing, sumpit dll.
d) Batik – sejenis kraf yg dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain. Kaedah ( batik tulis, lukis, canting ). Proses ( kain dibasuh utk membuang kanji, dikeringkan dan diregangkan , motif
dan corak dilakarkan dgn pensil, bahan campuran lilin dipanaskan, melakar diatas fabrik dgn canting , bahan warna disapu pad motif)
e) Seni tekat – tekstil yg dihasilkan dgn cara menyulam benang ke tasa kain dasar jenis baldu. Proses ( Penciptaan, persiapan
pemidang, membentuk mempulur, menyulam)
f) Tembikar – barang kraf yg dihasilkan drp tanah liat, dibentuk dan dibakar. Alat yg digunakan (pisau, pengayak, pinggan, penggelek, dawai pemotong, kayu pembentuk, papan gelek dll )
g) Seni anyaman – satu proses menyalin helaian daun pandan,mengkuang. Bilah buluh, rotan, lidi, bertam , paku-pakis ribu ribu melalui teknik selang-seli. Proses daun ( melayur , menjangka daun- sisir/belah, melurut, merendam, pewarnaan- kuning (kunyit)
jingg/ merah (buah kesumber india) biru tua (daun mengkudu) ,hitam (buah pokok arang), hijau (daun bemban), mencelup warna.
Proses anyaman ( lagang-bilah daun dibentuk V, mengayam,
pepeh- anyaman mati tepi tikar, sisip- guna buluh elak terburai,kerat lebihan bilah anyaman)
Kelarai – corak atau motif berbentuk dam. Yg tidak bercorak kelerai dipanggil ghadas.
h) Senu ukiran kayu – kraf tangan utk menghiasi rumah, Fungsi (hiasan pada bahagian pintu, siling, dinding, tebar layar dll ) Teknik mengukir ( bunga timbul , papan tebuk )

Topik 7
Perancangan dan persedian mengajar
1. Format RP Tahunan – kegiatan/bidang, jenis aktiviti, isi kandungan, kemahiran, bahan/alat, catatan.
2. Format RP Mingguan – mata pelajaran, tahun, kemahiran, isi kandungan, aktiviti, alatan.
3. RPHarian – Bidang , tajuk, obj, kemahiran, aktiviti,alatan/bahan, nilai murni.
4. Tiga faktor hasil pembelajaran yg harus digabungkan a) unsur-unsur seni ( garisan, bentuk , warna, jalinan, ruang)
b) kegiatan yg dicadangkan ( 4 bidang PSV)
c) Kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya
dan persepsi 5. Faktor penting merancang program pendekatan berkumpulan
- obj pelajaran tepat,jelas, dan dapat diukur
- tidak terlalu banyak kemahiran di dalam sesuatu aktiviti
- tentukan masa mencukupi
- alat dan bahan mesti cukup atau guna bahan kutipan/gantian.
- rancang aktiviti mudah tetapi menarik dan berkesan.
Contoh : melukis dan membuat gambar – Tajuk Hari kebangsaan ,aktiviti pelbagai seperti lukisan, catan, kolaj, resis.
6. Kaedah pengajaran
a) Kaedah inkuiri penemuan- pelajar mengingat kembali, memerhati,mendengar, menyaol, menyiasat, mengkaji dll
b) Penernagan/ demonstrasi – tunjuk carautk menghasilkan objek 2D/3D
c) Projek individu/kumpulan – aktiviti yg mengambil masa lama
d) Lawatan – kajian penerokaan
e) Tayangan bahan visual- beri motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu.

Topik 8
Pengajaran Mikro dan Makro
1. Set induksi – proses terawal pengajaran utk menarik perhatian pelajar. Tujuan ( membina aliran fikiran,mendapatkan perhatian, menimbulkan perasaan ingin tahu,
mengaitkan pelajaran baru dgn yg lalu, menggalakkan penglibatan murid, menyediakan struktur.

2. Penyampaian berkembang berasaskan senang kpd susah, dekat kpd yg jauh, konkrit kpd abstrak, sudah diketahui kpd yg belum diketahui.
3. Kemuncak – Proses menilai pelajar – Perlunya kerana :
a) mengukur pencapaian pelajar
b) mengukur kecekapan guru
c) mengukur pencapaian obj
d) tindakan susulan sebelum ditamatkan
e) refleksi guru terhadap penguasaan ilmu.

4) Penutup – kesimpulan, penilaian, tugasan susulan, dan ulasan kendiri.
a) kesimpulan kognmitif – beritahu apa yg diajar, menyampaikan ilmu, merumus dapatan pengajaran.
b) kesimpulan sosial – sikap pelajar,psikologi, komitmen,perasaan pelajar, kesan P&P.

5) Koleksi ABM PSV
a) Hasil kerja pelajar yg baik
b) Hasil kutipan benda maujud
c) keratan akhbar
d) koleksi gambar
e) koleksi transparensi
f) filem bergerak g) muzik h) risalah i) perisian berbantu komputer.

6) Penilaian kendiri – Satu proses bersistem bagi menetukan obj pengajaran telah dicapai. Menurut Rowntree – satu
proses mendapat dan mentaksir maklumat ttg pengetahuan,kemahiran, sikap seseorg.

7) Refleksi – Micheal J. Wallace – proses merenung kembali pengetahuan dan pengalaman yg relevan utk membantu kita
menilai sesuatu masalah profesional supaya dapat diselesaikan.

Topik 9
Apresiasi dan kritikan Seni
1. Definisi – kajian mengenai pelukis mengenai hasil seni mereka berkait dgn aspek pemahaman dan kognitif.
Smith – pendidikan seni harus dilihat dlm skop yg lebih luas.
Chapman – pelajar dpt memahami adat,tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.
Macfee – Apreasiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa/sentuh dan deria pandang.

2. Tujuan apresiasi seni
a) memahami dan betindak terhadap aspek seni
b) mtahui pentingnya nilai seni dlm kehidupan
c) mhasilkan karya
d) memahami seni dan hubungannya
e) membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan kualiti seni.

3. Pendekatan Apresiasi seni
a) Pendekatan secara logik – tradisional – penerangan (membaca,mengkaji dll), pemerhatian (pameran,filem,gambar), perbandingan (analisa, perbandingan) ,penghasilan ( membuat mengikut saya rtis)
b) Pendekatan secara psikologi – menjurus kpd perasaan peribadi, bersifat emosi, kepada sesuatu karya seni. Aktiviti spt perbincangan, proses inkuiri, kritikan, mengolah bahan dll

4) Kaedah melihat seni ( Kritik )
a) Hedonistik – luahan spontan s/ada suka @ tidak, tertarik, pernyataan spontan.
b) Kontekstualistik – pemerhatian dibuat secara ilmiah, sistematik serta kejelasan.
c) Organistik – melihat sesuatu karya dari segi warna, jalinan, unsure unsure seni, imbangan, perulangan,kesinambungan.
d) Normistik - kriteria sesuatu karya dr aspek nilai masyarakat, agama dan budaya.
e) Elektik – gabungan persepsi penilai seni ttg tangganpan positif dan negatif. Wajaran secara baik, sederhana dan kurang baik.

5) Proses Apresiasi
a) menggambarkan sifat tampak b) menganalisa hubungan unsure seni, prinsip dan struktur c) tafsiran yg terdapat pada sifat-sifat tampak d)penilaian terhadap keaslian, gubahan, teknik dan fungsi

6) Aspek nilai melalui aspresiasi seni
- Seni dlm kehidupan
- seni dlm komunikasi ( seni halus )
- R/bentuk rumah tradisional
- Perkembangan seni dlm budaya kebangsaan
- Hasil seni rakyat – perlatan,tekat,tenunan,bangunan
- Perkembangan seni lukis moden Malaysia.
- Seni dlm budaya lain : kraf dan seni halus.

Sekian… topik 10 baca le sendiri …senang je

Nota Padat Pen. Kesihatan_HBHE1103 – edisi imann9969

Topik 1
Definisi Kesihatan
Kesihatan –suatu keadaan yg sempurna dr segi fizikal, mental + sosial dan bukan semata2 ketiadaan penyakit / cacat cedera shj.
Ciri2 Individu Sht
1. kesihatan fizikal
2. kesihatan sosial
3. kesihatan mental
4. ksihatan emosi
5. kesihatan pesekitaran
6. kesihatan rohani
Faktor2 yg mpengaruhi thp kesihatan individu
1. pengaruh individu
2. pengaruh interpersonal, sosial + kerjaya
3. pengaruh psekitaran
4. pengaruh pjagaan kesihatan
5. pengaruh komuniti
Konsep sihat + Pkesihatan (PK)
Faktor biologikal + sosial + budaya + ekonomi + persekitaran
Def. PK
Sebarang pengalaman pembljaran yg dibentuk bg mmudahkan adaptasi /tingkah laku yg kondusif trhdp kesihatan.
PK sekolah yg komprehensif
1. PnP
2. perkhidmatan sokongan
3. Sokongan Sosial
4. persekitaran yg sihat
matlamat + tujuan PK
1. mpertingkatkan pengetahuan kesihatan diri, keluarga, masy + persekitaran
2. mguasai kemahiran bg menghadapi + mnangani masalah + isu berkaitan dgn kesihatan
3. mbentuk sikap yg positif terhdp kesihatan berasaskan pengetahuan = pengalaman
4. mjadikan gaya hidup sihat sebg rutin harian
5. berperanan aktif dlm meningkatkan kualiti kehidupan masy. Secara keseluruhan.

Topik 2
Kurikulum PK dlm KBSR

Topik 3
3.1 Kepentingan Asas Sains Dlm PK
1. aspek biologi – sains yg mengkaji tenagan + jirim yg bfungsi sbg suatu sistem kehidupan.
2. aspek sosiologi – kajian ttg kump sosial manusia yg meliputi keluarga, kump agama, organisasi sosial, trend populasi, pendidikan, aspek ekonomi + status kump minoriti.
3. aspek psikologi – bidang ilmu sains t/laku yg mgaji t/laku manusia
4. aspek fisiologi – kajian thdp fungsi sistem2 organik tbh manusia
3.2 Struktur + Fungsi Anggota Bdn
3.2.1 Sistem pergerakan + pelindungan bdn
sistem rangka
Fungsi
a. sokongan
b. perlindungan
c. pergerakan
d. penyimpanan mineral
e. penyimpanan sel darah + penghasilan sel-sel
f. penyimpanan tenaga
Kecelaruan
a. Osteoporosis
b. Rikets
c. Penyakit Paget’s
d. Scoliosis
e. Kyphosis
f. Lordosis

Pemulihan
a. Terapi Penggantian Estrogen
b. Pgambilan Kalsium Tambahan
c. Latihan bebanan
d. Rawatan Fisioterapi
e. Berhenti merokok

Sistem otot
Prinsip
a. Mudah terangsang
b. Penguncupan
c. Keregangan
d. Elastik
Fungsi
a. pergerakan
b. mengekalkan postur / btk tbh
c. penghasilan haba
Kecelaruan
a. Fibrosis
b. Fibromyalgia
c. Distropi otot
d. Myasthenia Gravis
e. Pengucupan Otot yg tak normal
f. Lumpuh
Pemulihan
a. senaman
b. Latihan Bebanan

Sistem Integumentari – kulit, kuku, rambut, kelenjar
Fungsi Kulit
a. mengregulasikan suhu tbh
b. Perlindungan
c. Penerimaan stimuli / rangsangan
d. Perkumuhan
e. Sintesis vitamin D
f. Imuniti Kecelaruan
a. Terbakar
b. Jerawat
c. Systemic Lupus Erythematosus
d. Psoriasis
e. Ulcer Decubitus
f. Kanser Kulit
Pemulihan
a. senaman
b. melindungi kulit drpd dedahan cahaya matahari
c. pjagaan kesihatan kulit
3.2.2 Sistem membekal tenaga + sistem penghadaman
3.2.2.1 Sistem Tenaga
a. sistem Phosphagen
b. sistem Asid laktik
c. sistem Aerobik

3.2.2.2 Sistem penghadaman
a. Saluran Gastrointestinal
- mulut
- faring
- esofagus
- perut
- usus kecil
- usus besar

b. Struktur Aksessori
- gigi
-lidah
-kelenjar savilari
-hempedu
-pundi hempedu
-pankreas
Proses dlm sis penghadaman
a. pengambilan makanan
b. pergerakan makanan
c. penghadaman
d. penyerapan
e. pencernaan

Jenis penghadaman
a. penghadaman kimia
b. penghadaman mekanikal

Kecelaruan
a. Karies gigi
b. ulcer peptik
c. Appendicitis
d. Tumor
e. Hepatatitis – A, B,
f. batu karang
g. Anorexia Nerosa
3.2.3 Deria, Koordinasi + Keseimbangan
3.2.3.1 ciri-ciri sensasi
a. projeksi
b. Adaptasi
c. Lepas Imej
d. Modaliti
3.2.3.2 jenis-jenis deria
a. cutaneous
b. Proprioceptive
c. Olfactory
d. Gustatory
e. Visual
f. Auditori dan keseimbangan
3.3 Sistem Pembiakan
Organ2 pembiakan
a. Gonads
b. Salur
c. Aksessori Kelenjar Jantina

3.3.1 sistem pembiakan wanita
a. Ovari (gonads)
b. Tiub Uterine/Fallopian
c. Uterus
d. Vagina
e. Vulva
f. Kelenjar Mammary
g. Haid
h. Ovum
3.3.2 sistem pembiakan lelaki
a. zakar
b. Testikel
c. Peranan hormon, testosteron, adrogen + sel sperma
3.3.3 Umur kematangan
a. Umur Biologikal
b. Umur Psikologikal
c. Umur Sosial
d. Umur Kronologikal
e. Umur Functional
Proses kematangan umur
1. Aspek fisiologi
2. Aspek Kognitif

Topik 4
Ciri perubahan individu
-perkembangan fizikal
Ketinggian, berat badan, otot
-perkembangan mental
-praoperasi 2-6/7 thn
-operasi konkrit 6/7 – 11/12 thn
- perkembangan sosial
-perkembangan emosi
-pekembangan rohani

Awal Remaja
-konjunktivitis
Mata merah –jangkitan mata
Penyakit defissiensi
Kerenah makanan

Topik 5
Kesihatan diri + keluarga
Amalan menjaga kesihatan
1.kebersihan diri
-kepentingan menjaga kesihatan
a. kebersihan tangan
b. kebersihan kaki
c. kebersihan gigi
d. kebersihan pakaian
e. kesihatan kulit
f. kesihatan rambut
- amalan pemakanan
Perawakan diri
1. Imej kendiri
2. Postur – cara seseorg mbawa diri
3. penghargaan diri
4.Imej kendiri psikologi
5. Imej fizikal
5.1.3 pemeriksaan fizikal
Dilaku serta merta / secara berkala utk mengesan sbrg masalah kesihatan
5.2 Kesihatan keluarga
Aspek fizikal – berkenaan dgn sis pembiakan lelaki + ppuan, perubhan fizikal, emosi + psikologi yg berlaku semasa akhil baligh, serta proses fisiologi persenyawaan manusia
Aspek Sosial – t/laku seksual, seksualiti alam kanak2 + alam remaja, kasih syg, pergaulan + perhubungan, kehamilan remaja, kesusilaan + kesopanan
Aspek Gender – ekspektasi peranan, peranan jantina
5.3 Penyakit Berjangkit
5.3.1 peyakit kulit dermatitis, kudis buta, puru, jerawat, akne
5.3.2 penyakit bawaan air + makanan – diare, kolera, typus

Cara2 mencegah
-pemilihan bhn mentah
-penyimpanan bhn mentah
-memasak makanan
- penyimpanan
-pemanasan semula
-menghidangkan makanan
-air minuman
-kebersihan diri
-kebersihan dapur
5.3.3 penyakit jangkitan sex
-AIDs
-Hepatitis A
-Hepatitis B
-Jangkitan Yis
-ketuat kelamin
-kutu ari-ari
-siflis
-Herpes
-jangkitan saluran kencing

AIDS – sindrom kurang Daya Tahan melawan penyakit
HIV – Human Immunodeficiency Virus merosakkan sel drh putih
Gonoria – gonococcus – tinggal disaluran kencing – sel darah puih ditawan oleh kuman ini.- nanah
Siplis- spirochetes
Hepaitis B – menyerang hati
Herpes - kudis

Topik 6
Gaya Hidup Sihat
Amalan tabiat yg meningkatkan thp kesihatan dan meninggalkan tabiat yg memudaratkan kesihatan.
Kompenen
-makanan seimbang
-kebersihan diri
-tidak menyalahgunakan bhn
-rehat yg cukup
-senaman
-berat badan

Mainutrisi
Keadaan yg disebabkan oleh kekurangan zat makanan
Kwashiorkor – kanak2 malnutrisi protein

Vitamin A – pembentukan retina
Kesan – rabun malam
Kesan lebihan – muntah, sakit kepala, rambut gugur.

Iodin – hormon tiroid – horman pertumbuhan
Kesan – kelenjar tiroid di bhg leher
Kesan lebihan – beguk, ulser mulut, muntah

Zat besi – hemoglobin + enzim utk proses pengangkutan oksigen
Kesan – Anemia
Kesan lebihan – lesu, sakit sendi

Kalsium – tulang dan gigi – pebekuaan darah, fungsi otot + saraf
Kesan – pereputan tulang, darah lmbt beku, kejang otot
Keasn – saraf terjejas, sakit otot, karang

Dadah
Merokok
Alkohol

Topik 7
Senaman + Rekreasi
7.1.1 Keperluan Senaman
- mguatkan kesihatan jasmani, jantung, paru2 + otot
- mgelakkan penyakit2 spt penyakit jantung koronari, kencing manis, dara tinggi
- membantu anda bertenang
- megurangkan lemak, kawal berat badan
- sihat dan lebih cergas
-tidur dgn nyenyak
- meningkatkan kolesterol baik
-menguatkan tulang dan sendi
- membina kekuatan dan daya thn otot
7.1.2 kesan senaman
Fisiologi – fungsi + proses dlm sistem tubuh spt penafasan, sis peredaran darah + sis otot.
faedah senaman
-daya tahan kardiovaskular
-kelenturan
-Koordinasi
-kekuataan
7.1.3 cara bersenam
Dirumah + tmpt kerja
Senaman yg tidak tetap – tidak memberi kesan positif
-senaman memerlukan 3 – 4 dlm seminggu selama 20 – 30 mnit
nasihat perubatan
-lelaki umur 35 keatas + ppuan 40 ke atas
- berat bdn blebihan 7 kg keatas
- tidak jelas dgn ststus kesihatan
- memiliki sejarah perubatan – sakit jantung, asma
- sdg dlm rwatan
-tidak pernah bersenam

Prinsip FITT
F- frequency (kekerapan) 3- 5 kali seminggu
I – Intensity (kekuatan)- berpeluh + dpt menarik nafas dgn selesa
I – Time (masa) – 20 minit setiap kali
T – Type (jenis) – aerobik, bola sepak, badminton

Senaman yg baik
-5 minit memanaskan bdn
-15-60 minit senaman
-5 minit menyejukkan bdn

7.2 Rehat, Istirehat + Senggang
Rehat – tempoh yg diambil utk berhenti drpd mlakukan sesuatu aktiviti fizikal /mental / mlakukan aktiviti ringan – utk megurangkan keletihan, rasa lapar + dahaga.
Istirehat – satu tempoh masa terulang yg diisi dgn aktiviti ringan dan tidak aktif – berasa amat tenang dpt melegakan ketegangan + stres. Setiap hari bdn + otak kita mmerlukan istirehat.
Kesenggangan – waktu terluang yg diisi dgn sbrg aktiviti yg digemari yg tidak membebankan bdn + otak. Memulihkan keadaan bdn + otak yg tlh penat bekerja- cara berehat / tidur – waktu kesenggangan yg berkualiti pd masa tertentu.
7.2.2 Jenis rehat
a. rht pasif – rht tanpa melakukan pegerakan / tiada regangan otot
1. latihan mental – meditasi iaitu bertafakur/ memikirkan sesuatu dgn mendalam.
2. pembayangan gambaran – berangan-angan / kenangan manis / sesuatu yg tenang
3. istirehat fizikal – tari nafas/gengaman/ mengerutkan muka dll

b. rht aktif – melalui latihan fizikal utk meregangkan otot bdn – membuat senaman ringan.
1. Latihan regangan – bahu, ayunan tgn, dada dll
2. akt. Kesenggangan – memancing, bermain bola sepak, berenang, mdengar muzik, menyanyi, bmain catur, menonton, membaca buku, menanam bunga, besiar-siar, yoga, menari, melukis, berbasikal, berbual-bual, bersenam.

Rekreasi
- akt terancang
- sentiasa dlm kumpulan
- memerlukan tenaga yg byk
- memerlukan latihan sistematik
- dijlnkan di tmpt tertentu
-aktivii yg memcabar
-contoh, perkhemahan, abseiling
7.3 Konflik + Stres
Stres – apa saja yg menimbulkan perasaan tegang, takut, marah / kecewa. Jika berlebihan dan berpanjangan boleh mejejaskan kesihatan mental

Faktor2 yg menyebabkan stres
1. tmpt kerja/belajar
2. kegagalan intitusi keluarga
3. tiada hubungan baik dgn jiran
4. pesekitaran yg tidak selesa
5. masalah sosial
Faktor dalaman
1. Feedback negatif
2. sentiasa dinilai + dikritik
3. Imej kendiri
4. pengurusan diri yg lemah
5. tjadi byk kejadian
6. kurang sokongan
Cara mengatasi stres
- hindari merokok
- senaman + tidur yg cukup
- guna masa dgn efektif, keutamaan kerja / tugas
- mengambil cuti/rehat
- mberikan teguran yg positif
- berkongsi/ luahan perasaan dgn kwn, kluarga yg boleh dipercayai
- berpegang teguh kpd ajaran agama
- rancang masa dpn
- tetapkan malamat yg realistik utk dicapai
- imbangkan antara kerja + rekreasi
- dptkan bantuan kaunseling/nasihat
- teknik rekreasi – teknik penafasan - aromatrapi

Konflik
Perbezaan pedpt, penceraian, perbezaan nilai budaya
Timbul apabila menghadapi masalah sukar + terpaksa mbuat pilihan diantara 2 perkara yg bertentangan / bercanggah matlamatnya.

Pengurusan konflik
- kenal pasti punca
- rujuk penasihat
- laksanakan cadangan + nasihat
- nilai tindakan yg diambil

Peningkatan penghargaan diri
- kegiatan fizikal senaman, rekreasi
- pemakanan yg seimbang
- pergaulan sosial
- pemikiran serta penaklulan

Topik 8
Kesihatan Persekitaran
Meliputi semua aspek kesihatan manusia termasuklah kualiti hidup yg masa ditentukan oleh faktor2 kimia, biologi, sosial + psikososial dlm persekitaran

Pencemaran – kesan yg memudaratkan persekitaran drpd hasil atau aktiviti manusia spt industri dan proses pertanian

Jenis pencemaran
- pencemaran udara
Asap rokok, wap cat, pengilat, asap dapur, debunga, hama, serangga, karbon monoksida, plumbum
Luaran – sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, plumbum, partikel, ozon + hidrokarbon, hujan asid

- pencemaran air
Mikrobiologikal, kimia, penrurangan kandungan oksigen, nutrien, penyingkiran jirim.

- pencemaran kimia
Racun makhluk perosak, raksa, arsenik dan florida

- pencemaran radiasi
- pencemaran bunyi

Langkah2 pencegahan
- mengenal punca sisa2 buangan + meminimakan
- menggunakan sumber + tenaga secara berkesan
- melibat semua pihak
- menguasai kemahiran, kreativiti
- mereka bentuk semula produk
- mengubahsuai proses pembuatan
- melaksanakan amalan pengurusan harian
- mengurangan pennggunaan tenaga

Hiraki Pencegahan
1 .Pencegahan dan pengurangan
2. Kitar semula dan guna semula
3. Rawatan
4. Pembuangan

Pengajaan alam sekitar
1. Insiatif tempatan
2. Tindakan di Peringkat Kebangsaan
3. Sokongan antaranbangsa
4. Kerjasama serantau

Topik 9
Komunikasi + Kesihatan
Suatu pendekatan yg cuba utk mengubah t/laku para pendengar trhdp masalah kesihatan yg khusus di dlm jangka masa tertentu
kepentingan
1. mengeratkan hubungan ahli pro kesihatan dgn pesakit
2. mendedahkan proses mdptkan infomasi
3. sokongan terhdp peraturan kesihatan
4. mempromosi maklumat kesihatan
5. menyebar infomasi
6. menonjolkan imej ttg kesihatan
7. mendidik ttg kesihatan
8. mbtk aplikasi telekesihatan

Teori + model
1. Model kepercayaa terhdp kesihatan
2. teori Pembljaran Sosial
3. Teori penyebaran

Ciri2 Komunikasi kesihatan
1. ketepatan
2. ketersediaan
3. keseimbangan
4. konsisten
5. kompetensi budaya
6. berdasarkan bukti
7. kesampaian
8. kebolehpercayaan
9. pengulangan
10. tepat pd masanya
11. mudah difahami

Matlamat
1. mempromosi t/laku kesihatan -infomasi
2. polisi + peraturan
3. perbincangan

Saluran
1. Interpersonal
2. Komuniti + organisasi
3. Media massa akhbar, radio, tv + internet

Program Komunikasi Kesihatan
1. merancang dan merangka strategi
2. membentuk + pra penilaian onsep, maklmat + bhn
3. melaksanakan program
4. penilaian program

Topik 10
Profesional Pendidikan Kesihatan
Seseorang yg mgamalkan kemahiran atau pertimbangan / menyediakan perkhidmatan yg berkaitan dgn
- pegekalan / peningkatan thp kesihatan individu
- perawatan / penjgaan thd individu yg mengalami kecederaan, m3ngidap penyakit, kurang upaya / keuzuran

Sikap penampilan
-bertanggungjawab
-sentiasa bersikap positif
-mesra
-sentiasa bertenaga
-sedia membantu
-berupaya myesuaikan diri dlm pelbagai situasi
-sedia utk belajar + membaiki diri + kemahiran

Budaya + Kepercayaan
-tjawb thdp masy
-tjwb thd profesion
-tjwb thd majikan
-tjwb dlm menyampaikan + melaksanakan program

Kemahiran
-berfikir dan bertindak dgn cepat + betul
- mgamalkan mutu kerja yg cekap
- berkomunikasi dgn baik
- boleh berintraksi dgn oran ramai
- mampu mjangka dng tepat, menganalisis dan merekod
- mengawal emosi dlm pelbagai situasi

Agensi/Organisasi kesihatan

1. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
2. Pertubuhan Kanak2 Sedunia (UNICEF)
3. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY)
Dalam Negara
1. Kementerian Kesihatan Malaysia
2. Bhg Pendidikan Kesihatan, KPM
3. Persatuan Pececahan Tuberculosis Malaysia (MAPTB)
4. Majlis Kanser Nasional (MAKNA)
5. Institut jantung Negara (IJN)

Sekolah
1. Program Doktor Muda

Pendidik Kesihatan - seorg yg bertindak utk mempengaruhi t/laku kesihatan dan gaya hidup individu dan masy

Tugas umum
1- melaksanakan penilaian kesihatan komuniti
2. mengenal pasti keperluan kesihatan komuniti
3. mencetus + merancang program2 kesihatan yg berkesan
4. merangka + mlaksanakan kurikulum kesihatan
5. membina bhn2 program kesihatan
6. mengurus perkongsian pintar antara komuniti dgn agensi2 kesihatan
7. menjalankan penyelidikan
8. menjalakan pemasaran sosial + komunikasi kesihatan
9. merancang + melaksana kempen media

Nota Padat KEMAHIRAN HIDUP_HBLS1103 – edisi imann9969

HBLS1103 Kemahiran Hidup
Sukatan :
i) Rekabentuk dan Teknologi
ii) Perniagaan dan keusahawanan.
1. Kaedah Proses P&P
a) Sumbangsaran – Merangsang murid mengambil bahagian, permulaan kelas amali , beri maklumat kpd guru , x jawapan betul / salah. Contoh : Penghasilan Projek Reka Cipta.
b) Amali – Menjalankan aktiviti sebenar , pengalaman sebenar, masa panjang , persediaan yg rapi , alat/bahan yang cukup. Contoh projek elektrik dan elektronik.
c) Tunjuk cara – guru ,pakar , murid yang berkebolehan .
Persediaan rapi , dlm kump. Kecil , kedudukan murid rapat, murid buat semula . contoh :jahitan.
d) Kajian – diluar bdarjah, mendapat maklumat sebenar ,murid guna senarai semak. Contoh : Promosi jualan – lawatan kekedai runcit dsn.
e) Uji kaji – dimakmal/bengkel guru sedia arahan yg jelas ,memantau .

2. Pengurusan & pentadbiran sumber manusia.
a) Struktur organisasi – GB,PK,KP,GKH
b) Panitia – menyelaras sukatan, anggaran perbelanjaan,pesanan,agihan tugas, abm , kaedah p&p ,mesyuarat dan perkembangan staff.
c) Pengurusan Pelajar- Peraturan keselamatan, mpastin plj ikut arahan , system kepegawaian utk pelajar.

Ketua Formen
Ketua
Kebersihan Ketua Alatan Ketua Projek
Ketua
Keselamatan

3. Pengurusan Bengkel
a) Ruang – Keluasan 20mX25m , meja kerja yg tahan lasak ,bekalan asas , sebuah stor.
b) Susunatur – rak panel , rak simpanan , rak bbm
c) Keselamatan – kawasan kerja , bahan pelindung , peti kecemasan, alat pemadam , nombor tel. kecemasan.
4) Peraturan makmal
5) Penyimpanan dan Penstoran
a) Kawalan stok – kew.300-A1 dan kew. 300-A2
b) bhg legar – mempracatit kad-kad legar
c) bhg Penstoran – menerima, menyimpan,mengeluar ,mengangkut barabg.
d) bhg pembungkusan & penghantaran
e) Bhg Akaun

5) Sistem penyimpanan stok
a) lokasi – direkod dlm legar/kad kawalan stok
b) Penggunaan Maksima Ruang – guna setiap ruang stor sepenuhnya.
c) Sistem lokasi stok yang tetap
d) P’guna’n rak yg boleh diubah
e) Keteguhan rak
f) Peraturan am p’stor’n – dibahgi kpg seksyen , susunan abjad , jika tidak catat’n pada kad legar.
g) Kandungan sesuatu bekas mesti bahan yg sama
h) P’stor’n bahan berat dibawah
i) P’stor’n bahan dlm bekas standard – simpan dlm bekas asalnya.
j) P’stor’n bahan tercerai – simpan ikut bilangan
k) P’bahgi’n ruang stor – ikut seksyen , diberi nombor rujukan atau kod
l) Peraturan menindan brg – jgn terlalu tinggi
m) P’stor’n brg berhjarga dalam peti yg berkunci
n) P’stor’n di tempat lapang- brg yg tidak mudah rosak atau cacat.

6) Kawalan stok
a) Menggelak stok berlebihan
b) Senarai brg standard dlm satu catalog – no.kod, rupabentuk,unit dan harga.
c) Brg yg kerap digunakan
d) Pengeluaran drp senarai brg standard
e) butir dlm lejar
i) kuantiti stok maksima
ii) Angka menokok stok
iii) Kuantiti stok minima
f) Pengiraan kadar penggunaan bulanan
g) Angka pesanan barang baru
h) Asas pegangan stok oleh Stor Pusat

7. Penyenggaraan
a) Cara senggaraan dilakukan
i) Sengaraan mesin dan Peralatan
ii) Senggaraan peralatan tangan
iii) Senggaraan alat-alat pembekal kuasa
iv) Senggaraan bangunan
b) Jenis-jenis senggaraan
i) Senggaraan kawalan – sebelum ada kerosakan – berterusan
ii) Senggaraan pembetulan – selepas sesuatu kerosakan
iii) Senggaraan ramalan – ikut jangkaan kerosakan – guna alatan sensitive computer dan elektrik.
c) Langkah kawalan senggaraan
i) arahan kerja – mandur – ketua bhg senggaraan – k/tangan bahagian – rekod
ii) Jadual kerja – buat anggaran jum. Pekerja dan masa
iii) Kos senggaraan - kos pekerja + kos bahan ganti = rekod.
iv) Belanjawan – setahun sekali berdasarkan kos senggaraan spjg tahun .
v) Rekod alatan – no. siri , pembekal, kos beli dsn

TOPIK 3 – Keselamatan dalam bengkel
1. Peraturan dan etika
a) Peraturan umum – safety minded – pakaian , pelindung mata, tangan , hormati o/lain, pemilihan alatan , pengendalian alatan ,alatan pengapit , penggunaan alatan, kelajuan kerja., pengurusan meja dan keselamatan lantai.

2. Punca kemalangan dlm kerja mekanikal
a) Kecuaian pekerja – x guna alat pelindung, alatan salah
b) Keadaan peralatan – x periksa , tahu cara guna
c) Keadaan benda kerja & kawasan kerja – x patuh tanda amaran ,guna bahan elektrik dekat bahan mudah terbakar.

3. Kemalangan yg berlaku drp proses kerja mekanikal
a) Mengangkat bahan – guna alatan yg sesuai/kukuh spt kren,alat hela, forklift
b) M’guna peralatan tangan - -baik & selamat , betul gunanya
c) P’guna’n mesin – tahu cara p’guna’n – bahaya.

4. Langkah keselamtan mencegah kemalangan
a) x pegang bhg yg tajam
b) mesin ada suis k’selamat’n
c) mesin ada system pembumian
d) matikan suis kuasa
e) Laporkan kpd penyelia
f) Fius mestilah betul agar x beban tak lampau (overload)
g) mesin yg bahaya dipasang pelindung

5. Punca kebakaran – 3 unsur utama
a)kayu,kertas dan minyak
b) udara c) suhu
i) Percikan api kimpalan
ii) Ubat nyamuk
iii) Kebocoran gas
Ketua Formen
Ketua
Kebersihan
Ketua Alatan Ketua Projek
Ketua
Keselamatan
iv) Haba akibat geseran
v) Litar pintas
vi) Pemanasan setempat
vii) Pemasangan salah
viii) Kebocoran arus elektrik

Faktor punca kebakaran
a) Faktor s/jadi – bencana alam
b) Kemalangan – kelalaian,kecuaian
c) Sengaja dibakar – perbuatan manusia
Kelas kebakaran
a) Kebakaran yg merebak – olakan haba , pengaliran , bahangan dan terus menerus.
b) Cara memadam kebakaran –
i) Melaparkan – pindah bahan x terbakar
ii) Melemaskan – tutup muka bahan api
iii) Menyejukkan – guna air
iv) Memutuskan rantai tindakbalas- guna alat pemadam eg. CO2, BCF

Pencegahan Kemalangan
a) Langkah pencegahan – hapus gangguan , guna alat selamat , ada amaran keselamtan , latih pekerja , pakai pelindung.
b) Tindakan Pencegahan – Pendidikan dan latihan ,Penguatkuasaan , kejuruteraan( pelan ), kawalan keselamtan, penyelenggaraan , penyusunan (
jalan keluar x terhalang )
c) Pelindungan Kebakaran
i) Perlindungan pasif – laluan
kecemasan, ruang akses bomba dll
ii) Perlindungan aktif – system
kebombaan – kesan , beri amaran,
kawal, padam secara automatic
d) Rekod keselamatan dan kemalangan
i) Tujuan menyimpan rekod – m’bantu utk m’buat laporan tepat , panduan keberkesanan ,asas penilaian , k’mungkin’n kemalangan serupa, m’jelas amalan x selamat , sumber fakta
ii) Jenis rekos keselamatan – buku rekod
keselamatan , pemeriksaan keselamtan ,
mesyuarat j/kuasa & program k’selamat’n.

6. Persediaan peralatan sokongan
a) Peranti keselamatan ( p’alat’n utk p ‘lindung’n pekerja –seperti fius (pelindung arus lebih) , Pemutus litar (Automatik)
, Pemutus litar bocor ke bumi (ELCD) , Pemencil (m’asing’n litar & lindungi pengguna drp renjatan ), Pengubah
Pengasing (asingkan litar utama & sekunder ).
b) Peralatan Pencegahan Kebakaran
i) Perlindungan aktif – system yg dipasang secara tetap pada bangunan berfungsi secara automatic dan manual spt.
Alat pecah kaca, alat pengesan haba , alat pengesan asap ,system pemasangan sprinkler , system pemasangan pancur , system pili bomba , system salur Bantu mula , system gas
CO2 dan system pemasangan tetap buih.
ii) Perlindungan pasif – tangga terlindung , koridor, pintu rintangan api , ruang akses , lif bomba.

Topik 4 – Perolehan dan pengurusan mesin , peralatan dan bahan .
1. Prosedur Perolehan
A Perolehan
Langkah penerimaan –
a) Semak nota / bil serahan , invois
b) Semak & hitung kuantiti
c) pastikan bil,baranb sama seperti bil baru t/t
d) lapor jika brg rosak
e) Catat dlm baucer penerimaan
f) Rekod dlm kad kawalan stok/kad petak.
B. Pembelian
a. Pembelian Terus - <> rm200 000

2. Penyimpanan , kawalan stok dan inventori
A. Merekod penerimaan barang-barang – ikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.02/1991 – KEW 312,312A ( Daftar harta modalbrg
takluak >500) , KEW 313 ( Inventori- brg takluak <500 ), KEW 314 ( Stok bekalan pejabat – semua brg luak ) , KEW 315 ( Daftar
pergerakan harta modal- pinjaman atau penempatan sementara )
B. Pengiraan stok
i. Memeriksa sebilangan brg dlm seminggu ( tarikh ,bilangan )
ii. Lebihan / kekurangan – sediakan Penyata Perselisihan Stok.
iii. Pelupusan – brg rosak, reput ,pecah

Topik 5 – Pendekatan P&P dalam KHSR
1. Pendekatan Konstruktivisme –
a) Definisi – kedudukan psikologi yg berpegang kpd sbrg
kebenaran yg kebanyakan terjadi dgn serta merta dan konkrit melalui pengamatan kepda fenomena alam.
b) Konsep – Pengetahuan yg dibina didalam diri pelajar hasil drp pengalaman pancaindera dengan alam bagi membnetuk makna dan kefahaman.
c) Corak pemikiran –
i) Kontruktivisme peribadi – memproses kognitif dan ingatan.
ii) Kontruktivisme sosial – kumpulan yg membina proses kognbitif dan ingatan.
e) Kontruktivisme dlm KHSR – P’libat’n murid secara aktif melalui pengalaman praktikal dan mencari penerangan mengenainya . Pelajar menggunakan pengalaman sedia
ada untuk mencipta pengalaman dan pengetahuan baru.
f) Ciri-ciri bilik darjah –
i. Guru beri peluang kpd murid guna idea mereka .
ii. ada konseptual agar murid jelas utk mencapai apa yg diajar.
iii. Strategi peng. yg mencabar pengetahuan sedia ada plj.
iv. beri peluang kpd murid guna idea baru
v. Menyediakan b. darjah yg menggalakan murid m’keluar’n idea.
g) Aplikasi Kontruktivisme – 5 fasa Needham

Bil Fasa Tujuan Kaedah
1. Orientasi Menimbulkan minat 1.amali 2. Peny.masalah 3. Tunjuk cara 4. Tayangan video 5. Keratan akhbar
2. Pencetus Idea Sedar idea dulu 1.amali 2. Perbincangan 3. Peta konsep 4. Laporan
3. Penstrukturan semula i. Penjelasan ii. Pendedahan iii. Pembinaan idea iv. Penilaian Mewujudkan kesedaran ttg idea alternative yg berbentuk sainstifik 1.Input guru 2. Perbincangan 3. Amali 4. Laporan 5. Kerja projek 6. eksperimen 7. tunjuk cara
4. Penggunaan idea Pengukuhan idea kpd situasi baru Penulisan sendiri kerja projek
5. Renungan kembali M dpt buat refleksi ttg idea asal mereka Penulisan kendiri Perbincangan Catatan

2. Pendekatan Kontekstual
a) Definisi – mampu membawa plj kpd matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan dan memberi makna dlm kehidupan seharian mereka.
b) Konsep – Mengabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on.
i. berpusatkan kpd pelajar – guru sbgai fisilitator
ii. penerapan konsep CBE
iii. Tayangan video yg berkaitan topic
iv. Perbincangan sebelum & selepas setiap unit
v. pendekatan cooperative learning
vi. Melaksanakan aktiviti kerja amali di
makmal secara hand-on.
c) Kepentingan Pemb. Kontekstual
i. Murid – mengaitkan mp dgn pekerjaan ,
mengaitkan kandungan mp ngan pengalaman harian , boleh memindahkan kemahiran, boleh meneroka, boleh
menguasai perkara abstrak dan dpt belajar secara kerjasama.
ii. Guru – Pengajaran sbgai pengalaman yg
berjaya, dpt mengaitkan prinsip mp dgn dunia pekerjaan dan dpt menghubungkan pihak akademik dgn industri
iii. Industri – menerima pekerja yg berpotensi,
rakan kongsi.
d) Bentuk pembelajaran kontekstual :
E ( experiencing)-mengalami –m’hubungkait,
penemuan dan reka cipta R ( Relating ) – Menghubungkait pengalaman baru dgn pengalaman hidup.
A ( Applying ) – Mengaplikasi-pengalaman atau informasi boleh diguna utk situasi lain
C ( Cooperating ) – bekerjasama , beri maklum balas dan berkomunikasi
T ( Transfering ) – Memindahkan pengetahuan sedia ada dgn apa yg telah diketahui
e) Aplikasi pendekatan kontekstual dalam P&P contoh : Hari
Usahawan , Pembelajaran amali (menjahit, berkebun , bina
litar elektrik dsn )

3. Pembelajaran berteraskan Projek
a. Definisi – dijalankan dlm satu tempoh yg ditetapkan,tugasan secara amali , penilaian dibuat pada setiap tahap projek.
b. Konsep – Aktiviti dijalankan oleh individu atau kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Masa yang panjang
, peranan pelajar aktif
c. Prinsip – Kemahiran pemprosesan maklumat drp pemerhatian hingga sintesis. Proses pemb. Yg aktif antara
guru, sumber pemb., teknologi dsn. Guru sebagai pemudah cara , penekanan kpd kemahiran memproses maklumat.
d. 3 kompenan utama dalam PBP iaitu
i. Proses – pelaksanaan strategi , unsur inovasi ,kreatif , ikut masa yg ditetapkan.
ii. Hasil – Penggunaan produk, kualiti , laporan dan persembahan dapatan.
iii. Sahsiah – Sikap, kerjasama dan penglibatan kolaboratif.
e. Aplikasi PBP dalam P&P – Menjalankan kajian , menghasilkan kerja tangan , dan lawatan.
f. Pelaksanaan PBP – soalan , perancangan, jadual pelaksanaan , mengawas , mentaksir dan menilai

TOPIK 6 –
1. Definisi Pendekatan – Cara sesuatu mp diajar berdasarkan obj. Jangka penjang
2. Strategi – kaedah/teknik yg digunakan dalam satu-satu pengajaran . Antara strategi
a) Berpusatkan guru- syarahan/kuliah – murid mendengar sahaja.guru berperanan utama , satu hala, guru mengarah
dan mengawal , utamakan pencapaian obj., perkembangan intelek saja, menekankan ujian sumatif, murid mudah bosan,
pembelajran menekan ingatan dan hafalan, murid cepat rasa puas hati, sifat sosial kurang dipupuk, murid X kreatif
b) Berpusatkan murid- Guru dan murid main peranan , guru sebagai fisilitator, lebih banyak masa diperuntukkan,komunikasi dua hala, utamakan obj pemb. Murid, menekan aspek JERI, menekankan ujian formatif, murid lebih berminat, naluri ingin
tahu, sifat sosial dapat dikembangkan,murid lebih kreatif dan kritis.
c) Berpusatkan bahan – penggunaan bahan p&P spt slaid, carta, modul, pita rakaman dll
Kriteria memilih strategi :
a) Faktor kesedian dan gaya pembelajaran murid,
b) Strategi menggalakkan pemindahan pembelajaran.
c) Strategi mewujudkan motivasi.
d) Strategi mengekalkan ingatan.
e) Meningkatkan pengamatan dan penanggapan.
f) berdaya fikir
g) memupuk nilai dan sikap.

3. Strategi Pembelajaran Bestari , jenis-jenisnya :
a) Strategi direktif – berpusatkan guru dan secara tradisional.
murid menerima maklumat dan pengetahuan melalui penerangan
terhadap sesuatu konsep daripada guru melalui tunjukcara, bimbingan, latihan contoh demontrasi, kuliah dan latihtubi.
b) Strategi koperatif – murid bekerjasama, memberi maklum balas, berkomunikasi, berinteraksi secara berstruktur.
c) Strategi pemerhatian – mbuat pemerhatian terhadap perlakuan orang lain atau penerangan sesuatu kemahiran.
d) Strategi Metakognitif – murid melalui proses berfikir semasa proses pembelajaran.
e) Strategi Generatif – digalak menjana idea kreatif dan kritis utk menyelesaikan sesuatu masalah – murid bersifat intuitif dan celik
akal.
F) Strategi mediatif – murid berupaya mengaplikasikan pengetahuan
sedia ada utk menyelesaikan maslah, membuat keputusan dsn.
g) Strategi konteks luar – murid belajar melalui aktiviti berfokus spt seminar, bengkel.
h) Pengajaran berasaskan kajian masa depan- strategi saintifik bagi menambah keupayaan murid bagi menghasilkan generasi akan
datang yg bertanggungjawab, yakin dan berupaya.

4. Kaedah – Satu siri tindakan guru yg bersistematik serta berturutan bagi mencapai obj. Kaedah / teknik berpusatkan murid :
a) Simulasi – Main peranan dan lakonan – satu situasi yg menyerupai keadaan sebenar
b) Lawatan – menetapi pendekatan pembelajaran kontekstual .
c) Projek – melakukan kegiatan dalam situasi sebenar utk mendapat sesuatu hasil.
Kaedah dan teknik berpusatkan guru
a) Kaedah Syarahan /kuliah- tradisional, cara autokratik ,guru main peranan, komunikasi sehala , sesuai utk bilangan pelajar yg ramai.
b) Demonstrasi/tunjuk cara – guru / pakar menunjukkan sesuatu proses , perbuatan, cara di hadapan murid.
c) Bercerita – pilih cerita yg sesuai dgn murid , guru mewujud suasana yg selaras dgn cerita, ada ABM, beri peluang kpd murid sertai.

Topik 7 – Perancangan Untuk Pengajaran
1. Tujuan RP Tahunan / semester
a) sebagai panduan guru
b) Pencegahan pemesongan topik
c) Memastikan susunan topik teratur
d) Memudahkah guru pengganti
e) Penyelarasan utk ujian bulanan dan semester
f) Semakan topik lalu dan akan datang mudah.
Format : Semester , Minggu, Topk, Hasil Pembelajaran , Masa

2. Tujuan RP harian
a) Obj pengajaran tercapai
b) Isi cukup utk disampaikan masa tertentu
c) Strategi sesuai dgn kebolehan murid
d) Merancang alat bantu mengajar
e) merancang aktiviti P&P
f) menyakin guru semasa sesi P&P

Format : Butir-butir am ( tarikh, masa,topik,obj,PSA, sumber,KBSB,KMD) , set induksi, penyampaian (Langkah,isi pelajaran, Strategi,Penerpan nilai, KBSB, Penggunaan ABM), penutup(jenis, rumusan,aktiviti susulan, penilaian obj.).

Topik 8 – Pensediaan dan Penggunaan ABM/BBM
1. Definisi :
Atan Long – alat-alat yg menyokong penyampaian pembelajaran dinamakan alat bantu mengajar.

Kategori BBM
J.S.Farrant :
a) ABM yang asas ialah papan hitam, buku teks, buku kerja,
gambar, carta, papan flannel, peta, model dll.
b) ABM elektrik spt layar,jalur filem, slaid, wayang, tv, radiodll
W.F Connel :
a) ABM am spt papan hitam, buku bercetak
b) Alat pandang dengarspt objek, model, patung, gambar dll
c) Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram, modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia.
3 jenis BBM / ABM
a) Alatbantu mengajar yg asas spt papan hitam, buku teks
b) ABM bukan elektronik spt objek, buku, papanflanel, model
c) ABM elektronik spt filem, radio, TV, video dll

2. Bahan bantu maujud – bahan yg nyata, dapat dilihat dan dipegang. Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli.
3. Bahan separa maujud – bahan-bahan dan peralatan yg tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa
digunakan spt carta, model, gambar foto, kartun dll

Jenis BBM separa maujud :
a) bahan 2D
b) bahan 3D – bahan yg menyerupai bentuk asal yg dikecilkan.
c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi spt papan kapur, papan tulis dll
d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual spt papan flanel, papan kenyataan.
4) Abstrak – bahan yg tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran.

Bagaimana memilih BBM ?
a) Pilih drp bahan sedia ada
- sesuai tahap pencapaian pelajar
- sesuai dgn obj pengajaran
- Sesuai dgn kaedah pengajaran
- Sesuai atau tidak dgn strategi P&P
b) Olahan semula bahan-bahan sedia ada
- memperbaiki label pada poster @ grafik
- mengubahsuai aras rakaman audio
- menyunting teks,grafik atau rakaman
- melukis semula grafiknya.
c) Merekacipta bahan baru.
- Sesuai dgn obj P&P
- Sesuai dgn penerimaan murid
- Kos atau perbelanjaan
- Kepakaran atau kemahiran teknikal
d) Kepentingan bahan P&P – 75% Deria penglihatan, 13%
deria pendengaran, 4% Deria sentuh, 4% deria bau, 4% Deria rasa.
e) Kepentingan bagahn rujukan guru – dpt mengajar dgn tepat, merancanga persediaan mengajar, menyediakna alat
bantu dgn berkesan.
f) Kepentingan bahan pengajaran guru –
- mbantu myampaikan pelajaran dgn tepat
- merangsang minat murid
- memudahkan penyampaian guru
- menjimatkan masa pengajaran.
g) kepentingan bahan pembelajaran –
- murid dpt mhubungkait benda konkrit dgn fakta abstrak
- mbantu murid mkukuhkan daya ingatan
- mbantu murid mjalankan aktiviti pengayaan / pemulihan
- mbolehkan murid menjalankan kajian
- murid dpt menyelesaikan masalah sendiri

5) Kaedah penyimpanan BBM
a. Almari khas – barang 2D dan 3D
b. Fail ringkas – carta, poster dan g/rajah
c) Album plastik – gambar foto.
d) Kotak – bahan 3D
e) Gantungan – bahan 2D spt carta , g/rajah
Tujuan menggunakan BBM
a) satu asas yg kuat utk sesuatu konsep
b) daya penarik kpd pelajar
c) mhasilkan pembelajran yg konkrit
d) memberi pengalaman sebenar
e) membina pemikiran yg berterusan – filem
f) membantu pemahaman murid
g) menyediakan pengalaman yg tidak diperolehi melalui bahan lain
6) Kompenan H/ware dan s/ware dlm ICT
a) H/ware ( perkakasan ) – kompenan yg berbentuk fizikal spt pemproses, ingatan , pemacu , tetikus , papan kekunci dll
b) S/ware ( perisian ) – sesuatu program komputer
7) Intregrasi H/ware dan s/ware dlm P&P – menghasilkan sesuatu slaid bahan P&P berbantu komputer s/ada grafik, fotografi, video,animasi dll menggunakan perisian MS Office atau sumber laman web.

8) Peranan komputer dalam pendidikan
a) Tutor – pengajar , kom. Diprogramkan – kaedah terancang.
b) Tool – membantu pelajar dan guru menghasilkan sesuatu s/ada
pemprosesan kata, perkiraan, analisis produk dll.
c) Tutee – alat yg perlu diajar.

TOPIK 9 – Pengajaran Mikro
1) Definisi – Pengajaran sebenar yang berfokus kepada satu kompenan kemahiran mengajar untuk membina kemahiran
mengajar guru pelatih.
- masa 5 hingga 30 minit
- murid 4 hingga 10 orang
- skop isi pelajaran berfokus kpd kem. Mengajar
- ada pemerhatian, rakaman video.

2) Prinsip Pengajaran Mikro
a) Dijalankan dlm masa 10 – 15 minit
b) satu kemahiran yg ditentukan pensyarah.
c) rakaman dibuat utk dinilai
d) borang bimbingan digunakan utk menilai
e) rakan pelatih membuat pemerhatian dan menyemak brg bimbingan
f) Perbincangan dibuat antara pelatih dan pensyarah
g) Perrsedian utk mengajar semula dibuat berdasarkan komen.

3) Kemahiran Pengajaran Mikro
a) Kemahiran merangsang – merangsang minat murid terhadap pelajaran spt set induksi , teknik penyoalan, peneguhan , ABM,
Interaksi.
b) Kemahiran komunikasi / Interpersonal
- kem. Menerang – satu proses memberi kefahaman kpd orang lain.
Membolehkan murid memahami satu konsep, menghurai sesuatu proses, menaakul sebab dan meramal kemungkinan.
- kem peneguhan ( Lisan +ve,Gerak isyarat +ve,dampingan,
sentuhan, penggunaan jawapan murid) – mengubah t/laku murid atau menggalakkan t/laku yg diingini. Obj : menrik perhatian murid dlm pengajaran, menggalakkan murid mencuba, meningkatkan pencapaian akademik, dpt memperbaiki disiplin murid ,
mempertingkatkan keyakinan murid.
c) Kem. Penyampaian Pengajaran – Penggunaan ABM , guna papan tulis, penutupan ( kognitif – senarai isi-isi penting . Sosial – pujian dan galakkan )

Topik 10 ----- baca sendiri

Nota Padat KAJIAN SOSIAL_HBSS1103 – edisi imann9969

TOPIK 1 : STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL
PENGENALANAnda biasa dengan struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah? Kalau biasa, apa pula mata pelajaran yang terkandung dalam disiplin Kajian Sosial dalam sistem persekolahan rendah di negara kita? Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan dua mata pelajaran yang tertakluk di bawah disiplin Kajian Sosial. Kedua-dua mata pelajaran ini diajar di sekolah rendah pada Tahap 2. Pengajaran kedua-dua mata pelajaran ini amat penting diketahui dan kuasai oleh guru-guru supaya pembelajaran menyeronokkan, merangsang dan aktif di samping membantu mencapai hasrat yang diinginkan dalam matlamat mata-mata pelajaran tersebut. Tajuk ini memberi pendedahan tentang matlamat, latar belakang, objektif, organisasi huraian dan isi kandungan Kajian Tempatan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Semakan) (KBSR yang telah disemak semula buat kali kedua sejak tahun 2004), dan mata pelajaran baru iaitu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Huraian Sukatan kedua-dua mata pelajaran ini diberi penjelasan untuk membantu guru supaya lebih bersedia dari segi kandungan sukatan dengan lebih mendalam. Dalam tajuk ini juga diberi penerangan tentang pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan termasuk penggunaan media elektronik yang boleh membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan latar belakang, matlamat dan objektif Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR);2. menjelaskan dan menghuraikan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4, 5 dan 6 Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR) dengan menggunakan pengurusan grafik;3. menyusun ruang liput isi kandungan mata pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan (KBSR);4. mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran tajuk-tajuk dan isi kandungan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4, 5 dan 6 serta Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan 6 (KBSR); dan5. memilih bahan sumber yang sesuai supaya pengajaran menjadi lebih berkesan dan menarik

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik 1 ini bermula dengan pengenalan dan perspektif disiplin sains sosial dan mata pelajaran yang berkaitan dalam sistem persekolahan sekolah rendah negara. Latar belakang disiplin ini dihuraikan supaya guru-guru yang mengajar berada dalam keadaan yang jelas dan tidak tertanya-tanya akan bentuk bidang ini yang merentas pelbagai disiplin. Seterusnya anda akan dibawa untuk membincang skop dan pemetaan sukatan pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (KBSR) supaya anda dapat kefahaman yang jelas dan padu sebelum boleh mengajar kedua-dua mata pelajaran ini dengan baik di sekolah. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan bermakna, sumber pengajaran dan pembelajaran harus diketahui oleh anda sebagai guru. Mengapa dikatakan demikian? Ini adalah kerana sumber pengajaran dan pembelajaran merupakan katalist kepada kelancaran proses pencapaian hasil pembelajaran. Jenis-jenis sumber dari pelbagai bentuk harus diketahui supaya anda lebih yakin untuk menyampai pengajaran dan pembelajaran kepada murid anda.1.1 SUKATAN PELAJARAN1.1.1 Latar Belakang dan PengenalanKursus Kajian Sosial dalam kurikulum Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian digubal untuk menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran pengajaran mata pelajaran disiplin Kajian Sosial di sekolah rendah. Sukatan pelajaran dalam kursus Kajian Sosial ini merangkumi bidang sains kemanusiaan dan sains kemasyarakatan iaitu pengintegrasian disiplin sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik. Pengintergrasian disiplin-displin ini dibuat untuk mengkaji dan melihat pola interksi manusia dalam pelbagai budaya. Hal ini dilaksanakan agar pengajian secara menyeluruh tentang budaya kehidupan manusia sejagat amnya dan masyarakat Malaysia khususnya dapat dibuat. Sukatan pelajaran ini dirangka sebegitu rupa supaya dapat menyediakan guru-guru berpengetahuan luas dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan serta berketrampilan sesuai dengan kehendak pendidikan terkini. Kandungan sukatan dalam kursus ini menumpukan kepada penyediaan guru untuk mengajar mata pelajaran Kajian Tempatan dan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dalam sistem sekolah rendah di negara ini. Semua tajuk dalam modul kursus menjurus kepada matlamat ini. Anda sebagai guru yang akan melibatkan diri dengan pengajaran bidang kajian sosial haruslah mempunyai ilmu yang jauh lebih mendalam dari apa yang terdapat dalam kandungan kedua-dua mata pelajaran tersebut. Selaras dengan senario ini, perlulah dijelaskan dalam Modul 1 ini, latar belakang kedua-dua mata pelajaran tersebut satu persatu. Kita mulakan dengan Kajian Tempatan terlebih dahulu.Sebahagian daripada anda mungkin pernah mengajar subjek Kajian Tempatan (KT) dan sebahagian yang lain sekurang-kurangnya tahu bahawa mata pelajaran ini telah diajarkan di sekolah rendah. Cuba imbas kembali, bilakah KT mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan di negara kita? Pada pandangan anda,apakah matlamat subjek ini diperkenalkan?Pernahkah anda diperkenalkan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru?
a. Kajian TempatanKajian Tempatan mula diperkenalkan dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1994 dan diajar di sekolah rendah mulai Tahap 2 iaitu pada Tahun 4, 5 dan 6 persekolahan. Ini bermakna, lingkungan umur murid yang mengikuti mata pelajaran tersebut adalah di antara 10 tahun hingga 12 tahun. Mengapakah pada peringkat umur sebegini murid-murid telah didedahkan dengan perkara-perkara yang berkait dengan bidang sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik? Bukankah mereka terlalu muda untuk dibebani dengan perkara-perkara sedemikian? Sekiranya anda mempunyai pandangan tentang persoalan ini, ambil pen dan kertas dan catatkan pandangan anda itu. Anda seharusnya tahu bahawa setiap pandangan yang anda berikan adalah hak anda.Namun, sekiranya anda tidak ada idea tentang perkara yang dibincangkan, jangan risau buat masa ini. Mungkin anda letih. Rehat sebentar, bancuh secawan kopi dan hirup kopi tersebut. Sudah segar kembali? Sambung tugas anda dengan melayari internet untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan.Menurut Piaget (1969), murid dalam lingkungan umur 10 hingga 12 telah mencapai tahap untuk memahami konsep positif dan negatif. Merujuk kajian awal Piaget (1937), kanak-kanak dalam lingkungan umur ini mengalami proses kognitif yang membantu mereka memahami sesuatu konsep. Bahan maujud yang mereka lihat dan kenal boleh membantu mereka membentuk konsep tentang sesutu perkara atau benda. Sebagai contoh, murid boleh mengenali pokok, bakul, rumah atau jambatan apabila mereka melihat rupa, bentuk, warna, saiz atau kegunaannya pada mereka. Oleh kerana organisasi kandungan dan bidang pembelajaran Kajian Tempatan merangkumi bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan (iaitu berkaitan dengan manusia dan masyarakat), murid di Tahun 4, 5 dan 6 diandaikan dapat memahami dan menghayati aspek ini apabila mereka didedahkan kepada konsep Rumah Sebagai keperluan Asas (Tema 1) hingga ke konsep yang lebih luas iaitu Kejayaan dan Kebanggaan Negara (Tema 6).Merujuk teori yang dikemukakan oleh Piaget di atas, cuba fikirkan apakah matlamat subjek Kajian Tempatan. Catatkan apa yang telah anda fikir itu di dalam buku catatan anda. Maklumlah, sebagai manusia kadang kala kita terlupa apa yang telah kita dapat hari ini apabila ditanya hari esoknya.1.1.2 MatlamatSekarang kita lihat pula matlamat KajianTempatan sebagai satu mata pelajaran di sekolah.

Topik 1 Tutorial

TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANTopik ini menghuraikan tentang teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan untuk diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial. Teori kecerdasan pelbagai menghuraikan manusia mempunyai cara tertentu untuk menerima dan memahami sesuatu ilmu. Pendekatan konstruktivisme pula memandu pelajar untuk mencari penyelesaian masalah sama ada secara konteks atau pengalaman sebenar yang merangsang mereka untuk memperoleh penemuan berasaskan bukti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan teori kecerdasan pelbagai;2. menghuraikan gaya pembelajaran murid dan cara untuk mengpalikasikanya dalam pengajaran;3. menghuraikan teori konstruktivisme dan kontekstual dan aplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran; dan4. menghuraikan pendekatan penyelesaian masalah dan inkuri penemuan dan kesesuaiannya dalam pengajaran pembelajaran.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pengajaran, perancangan instruksional harus mengambil kira aspek kognisi dan kaitannya dengan strategi praktikal dalam pembelajaran. Ini memberi asas kepada penyusunan strategi pengajaran yang boleh melibatkan murid mengembangkan kemahiran berfikir supaya pembelajaran bermakna kepada mereka. Dengan itu kefahaman tentang teori kecerdasan pelbagai akan membantu seorang guru menguasai kemahiran mengajar dengan lebih baik. Ini adalah kerana teori ini mengandaikan setiap individu mempunyai gaya dan cara pembelajaran yang berbeza dan dalam kadar yang pelbagai pula. Pemahaman dalam pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran secara konteksual juga akan membantu guru menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan latar belakang murid yang lebih spesifik. Kefahaman aspek teori dan pendekatan ini akan membantu guru untuk melaksanakan pengajaran bidang kajian sosial dengan lebih berkesan kerana bidang kajian sosial amatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian, budaya dan masyarakat termasuk pelajar. Aspek ini boleh digunakan oleh guru sebagai asas rangsangan pembelajaran.Topik ini telah menghuraikan tentang dimensi pembelajaran, konsep Teori Kecerdasan Pelbagai, pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual serta penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan. Kesemua ini boleh diringkaskan sebagai:• Teori Kecerdasan Pelbagai mengaitkan bahawa seseorang itu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang boleh mempengaruhi cara ia bertindak dan berinteraksi• Pendekatan Konstruktivisme memberi penjelasan murid membina sendiri pengetahuan secara aktif dengan berpandukan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Dalam proses tersebut, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diperolehi dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.• Penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan memberi peluang kepada murid memperolehi pengalaman melalui daya usaha mereka sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing dalam pembelajaran.

Topik 2 Tutorial

Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ.Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai1. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya.
2. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya.
3. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru.Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu2. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah3. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya4. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik5. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan6. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya7. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain8. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan, kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan.
Penerangan Teori1. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu, kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan, dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan.2. Kecerdasan boleh dibangunkan. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai.3. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain.4. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetikRasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner:Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan.1. Kajian kecederaan otak. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak, satu bahagian kecerdasan akan rosak. Contohnya, apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca, kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur, membaca dan menulis, tetapi masih boleh mengira, menari dan menyanyi.
2. Individu luar biasa. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya.(prodigy). Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. (savants).
3. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. Contohnya dengan kecerdasan muzik, seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada.
4. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri.- masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak, masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat.5. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. Contohnya, bukti arkeologi menyokong kewujudan alat muzik kuno. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang.6. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Contohnya, seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran, seperti menyelesaikan masalah matematik, tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. Begitu juga, seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang.7. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak, maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik-matematik.8. Sistem simbol. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. Contohnya, terdapatnya bahasa lisan dan penulisan, bahasa grafik, bahasa komputer dan sistem nota muzik.

Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajariCiri pembelajaran kontekstual :• Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yangberkait dengan real life issues.• Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.• Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara:- apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan- pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan- pengetahuan dan aplikasi- bidang akademik dan vokasional- pelbagai disiplin ilmu- kandungan subjek dan kegunaannya

TOPIK 3 STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANMembantu kanak-kanak untuk belajar dengan yakin, dengan penuh tumpuan dan berkesan amat penting dalam persekolahan di peringkat rendah. Keadaan yang berjaya memandu murid untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran akan menjadikan mereka seronok dan terangsang untuk melibatkan diri sepenuhnya. Hal ini menunjukkan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai dan berpatutan harus difahami oleh guru. Tajuk ini mebincangkan konsep dan prinsip strategi, kaedah dan teknik serta menghuraikan cara amalannya dalam dan luar bilik darjah supaya pengajaran mata pelajaran bidang Kajian Sosial berlangsung dengan berkesan dan pembelajaran berlaku dengan penuh keseronokan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran; dan2. menjelaskan cara aplikasi strategi, pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKBidang pembelajaran dalam disiplin Kajian Sosial melibatkan sosiobudaya kehidupan murid. Dengan itu sudah pasti pembelajaran lebih bermakna apabila murid sendiri melakukan aktiviti dan menyampaikan sendiri pengalaman mereka. Dalam masa yang sama guru sebagai fasilitator menjadi pemangkin kepada pembelajaran berkesan.Seterusnya apabila aktiviti pembelajaran dialami oleh murid secara langsung, dipandu oleh guru dan dibantu dengan penggunaan bahan mengajar menarik, sudah pasti hasil pembelajaran boleh dicapai secara optimum. Ini menunjukkan bahawa strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan haruslah sesuai untuk mendorong kepada pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan.

Topik 3 Tutorial
Maksud Pendekatan, Kaedah, Strategi dan Tekniki. PendekatanPendekatan dalam pendidikan berkait dengan cara sesuatu pelajaran disampaikan melalui proses pengajaran pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajarannya dalam masa jangka panjang. Dalam memilih pendekatan kita akan memilih satu atau lebih model, prinsip dan teori pembelajaran supaya pembelajaran berlangsung dan ini memungkinkan kefahaman, penghayatan dan perubahan tingkah laku berlaku. Ini bermaksud untuk mencapai hasil pembelajaran jangka panjang, pelbagai strategi yang mengandungi kaedah, teknik dan aktiviti akan digunakanii. StrategiStrategi merujuk kepada perancangan tindakan yang menjurus kepada pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Rancangan tindakan ini merangkumi kaedah dan teknik mengajar .Dengan adanya perancangan strategi, kaedah dan teknik dapat diatur secara sistematik, pengagihan masa disusun, penyediaan bahan dibuat mengikut kesesuaian dan kawalan kelas diuruskan dengan rapi.Strategi pengajaran pembelajaran haruslah berasaskan kepada tiga unsur utama iaitu guru, murid dan bahan pengajaran pembelajaran. Sebab itulah strategi dalam pendidikan dirujuk sebagai pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan.iii. KaedahKaedah pula lebih menekankan penyusunan langkah untuk mengajar secara sistematik berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran. Langkah-langkah pengajaran disusun rapi dan kesinambunganya diikuti dengan teliti supaya ada urutan terarah untuk menimbulkan proses pembelajaran.iv. TeknikTeknik merupakan aktiviti - aktiviti yang diatur dalam kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran. Ini dirancang dalam bentuk pelakuan dan kemahiran yang ingin diperolehi oleh murid. Kemahiran guru dalam mengelola aktiviti akan menjadikan kelas aktif dan pembelajaran memberangsangkan.

TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANDalam tajuk ini anda akan melihat perancangan yang membantu anda melaksanakan pengajaran dan pembelajaran subjek Kajian Sosial dengan lebih tersusun dan berkesan. Pendekatan-pendekatan dan beberapa teknik juga diberi dalam topik ini supaya pengetahuan anda lebih mantap dan kemahiran anda lebih baik untuk diaplikasikan dalam pengajaran andaOBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan kepentingan perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial;2. menghuraikan proses-proses dalam pengajaran;3. menyediakan persediaan mengajar mengikut keperluan pembestarian; dan4. menyusun langkah-langkah dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berteraskan aktivti.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pendidikan, pengajaran amat perlu dilaksanakan dengan baik dan berkesan supaya pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Kejayaan dimaksudkan di sini adalah segala aspek pengajaran dan pembelajaran mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tahap keberkesanan ini, penting sekali seorang guru yang terlibat dalam pengajaran membuat perancangan rapi dan tersusun. Oleh itu topik ini memandu guru untuk membuat rancangan tahunan, semester dan mingguan. Untuk pengajaran harian pula pendedahan diberi dengan lebih terperinci berdasarkan format Rancangan Pengajaran Harian yang berunsurkan pembelajaran bestari. Aktiviti yang berlandaskan pembelajaran koperatif juga didedahkan untuk memberi panduan kepada guru merancang aktiviti pembelajaran yang seronok (fun in learning). Dengan itu akan dapatlah menarik tumpuan murid dalam pembelajaran secara optimum

Topik 4 Tutorial
Rancangan Tahunan Kajian Tempatan merupakan jadual pembahagian tema, topik dan skop kajian dan hasil pembelajaran serta unsur patriotisme mengikut minggu persekolahan dalam tempoh setahun. Rancangan sebegini akan memudahkan kerja anda dan membantu anda untuk menyemak perkembangan pembelajaran murid mengikut kandungan dan hasil pembelajaran yang dinginkan sepanjang tahun.Rancangan SemesterUntuk membuat rancangan semester anda haruslah berpandukan kepada rancangantahunan yang telah dibuat terlebih dahulu sebentar tadi. Ini diibaratkan jika anda ingin membuat sepasang pakaian jenis seluar dan blaus, anda membeli empat meter kain ela dan perlu memotongnya kepada dua helai khas untuk bahagian seluar dan bahagian blaus. Kemudian barulah mudah untuk anda memotong setiap bahagian itu mengikut ukuran badan anda dan fesyen yang digemari.Ini bermakna setelah anda mempunyai Rancangan Tahunan untuk setiap mata pelajaran dengan mudah anda memindahkan kepada perancangan dua semester persekolahan seperti yang lazim. Rancangan ini lebih terperinci dan menjurus kepada apa yang akan diajar pada setiap semester.

Rancangan Mingguan
Anda perlu merujuk rancangan tahunan dan rancangan semester bagi menyediakan rancangan mingguan.Rancangan mingguan diperlukan untuk memudahkan anda menyediakan rancangan harian. Rancangan mingguan dipetik daripada rancangan tahunan mengikut minggu anda mengajar. Ini digolongkan sebagai satu perancangan merangkumi semua mata pelajaran yang anda ajar untuk minggu berkenaan. Kandungannya adalah seperti tarikh, hari, mata pelajaran, kelas, tema, topik, subtopik dan hasil pembelajaran bagi setiap mata pelajaran dalam senarai tersebut
Rancangan Harian
Rancangan harian merupakan jadual rancangan pengajaran untuk semua mata pelajaran yang anda akan ajar dalam sesuatu hari pengajaran. Ia merangkumi mata pelajaran, kelas, masa, tema/topik, subtopik, tajuk, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran harian hendaklah berdasarkan rancangan mingguan.

TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR
PENGENALAN Tajuk ini memfokuskan kepada penyediaan bahan bantuan mengajar dan seterusnya penggunaannya di dalam bilik darjah. Seseorang guru boleh menyediakan bahan tersebut dengan menggunakan peralatan yang terdapat di sekolah atau di persekitarannya atau melalui sumber internet. Bahan tersebut perlu menarik dan memudahkan guru untuk mengajar. Penggunaannya pula boleh dikongsi bersama-sama guru lain. Bahan ini akan menjadi sebahagian daripada bahan sumber di sekolah tersebut dan disimpan di pusat sumber.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan bahan sumber mengajar yang terdapat di persekitaran;2. memperoleh bahan sumber melalui berbagai cara yang mudah dan berkesan;3. menyediakan bahan bantuan mengajar dengan menggunakan pelbagai teknik; dan4. menggunakan bahan tersebut untuk mengajar di dalam bilik darjah.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menjelaskan tentang bahan bantuan mengajar. Bahan bantuan mengajar merupakan satu sumber yang amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada banyak cara menghasilkan bahan bantuan mengajar yang baik dan menarik dan sesuai digunakan di dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif menghasilkan bahan tersebut dengan berbagai cara yang dinyatakan di dalam topik ini. Topik ini juga menjelaskan tentang penggunaan bahan tersebut supaya guru-guru dapat mencuba untuk menghasilkan bahan tersebut.

Topik 5 Tutorial
5.1 JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTUAN MENGAJARCuba fikirkan sejenak soalan yang tertera di bawah ini. Adakah bahan bantuan mengajar penting kepada guru? Sempurnakah guru mengajar tanpa bahan bantuan mengajar?Bahan bantuan mengajar terbahagi kepada tiga:1. Bahan bercetak2. Bahan teknologi pendidikan3. Bahan berasaskan komputer5.1.1 Bahan BercetakBahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensaiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan atau pun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dibidang masing-masing. Bahan ini akan diwarisi untuk dijadikan sumber rujukan bagi generasi hari ini dan dan datang. Di antara pusat sumber atau perpustakaan yang banyak menyimpan bahan bercetak ini ialah:A. Pusat Sumber SekolahPusat sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran bercetak yang diurus secara sistematik. Pusat sumber ini menyediakan maklumat perkhidmatan dan peluang bagi mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan. Ini semua membantu ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat.B. Perpustakaan AkademikPerpustakaan akademik terdapat di semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta, institut-institut perguruan, politeknik, kolej matrikulasi, kolej-kolej awam dan swasta. Dasar kerajaan yang memberi perhatian utama kepada sektor pendidikan di institusi pendidikan tinggi (IPT) dengan memberi peruntukan kewangan yang besar membolehkan perpustakaan akademik dianggap sebagai perpustakaan yang termaju di negara ini jika dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan lain saperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus dalam mengumpul dan menghasilkan bahan bercetak.C. Perpustakaan KhasPerpustakaan ini juga menyimpan bahan bercetak. Ia merupakan sebuah organisasi atau badan kerajaan yang menyediakan kemudahan perkhidmatan khusus kepada pengguna organisasi atau mempunyai koleksi khusus dalam bidang berkaitan dengan kepentingan organisasi induk. Perpustakaan khas ini juga dikenali sebagai Pusat Sumber, Pusat Maklumat atau Pusat Rujukan.D. Perpustakaan AwamPerpustakaan awam terdapat di seluruh negara dengan tujuan untuk memastikan semua masyarakat tanpa mengira kaum, latar belakang dan peringkat umur mendapat kemudahan bahan bercetak bagi kemudahan mereka membaca dan menggunakan peralatan moden yang lain seperti perkakasan dan perisian komputer, televisyen, radio, pemain kaset video dan sebagainya bagi menambahkan ilmu pengetahuan maklumat mutakhir. Bahan rujukan di perpustakaan awam tidak kira buku atau media elektronik moden sentiasa diperbaharui dari masa ke semasa untuk memastikan pengguna mendapat perkhidmatan terbaik.E. Perpustakaan Negara MalaysiaPerpustakaan Negara Malaysia berperanan penting sebagai tempat penyimpanan bahan bercetak yang merupakan khazanah ilmu dalam memupuk budaya membaca dikalangan masyarakat menjelang alaf baru. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyelaras pembangunan prasarana perkhidmatan perpustakaan dan maklumat di seluruh negara bagi memastikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati kemudahan perkhidmatan maklumat yang berkesan.Tanggungjawab ini termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 Bahagian II Seksyen 4(2)(h) iaitu: "menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistem perpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya." Juga termaktub dalam peruntukan Bahagian II Seksyen 4(2)(I) iaitu: "menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaan khusus selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya". Apakah kelebihan dan kelemahan bahan bercetak di tempat yang tersebut di atas?Kelebihannya: Murah, kekal, senang dirujuk, mudah alih, dan mudah akses.Kelemahannya: Tebal, berat, tidak boleh disunting, tidak terkini kerana bahan cetak seperti buku mengambil masa untuk ditulis, disunting, dicetak dan diedar.5.1.2 Bahan Teknologi PendidikanA. Alat Pandang Dengar (Audio-visual)Bahan alat pandang dengar (audio-visual) terdiri daripada mikrofich, radio, television, dan video. Bahan ini boleh diperolehi di mana-mana. Kebanyakannya diperolehi secara individu di rumah. Sebahagian besar sekolah-sekolah memiliki bahan tersebut yang kebanyakannya disimpan di pusat-pusat sumber sekolah. Bahan ini mudah menyelenggarakannya dan mudah digunakan pada bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan ini?Kelebihannya: Murah, menarik, penggunaan pelbagai pancaindera, mudah akses, boleh berulang tayang siaran, boleh digunakan di mana-mana dan bila-bila masa.Kelemahannya pula: Tidak tahan lasak, susah menyuntingnya dan tidak terkini.B. Papan PengajaranPapan unjuran adalah papan pengajaran yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid. Biasanya papan unjuran terdapat dalam setiap bilik darjah secara kekal atau mudah alih.Terdapat beberapa jenis papan unjuran :(a) Papan Tulis (b) Papan Putih (c) Papan Magnetik (d) Papan Flip (e) Papan Pameran / Papan Kenyataan (f) Papan Flanel (g) Papan Gulung (h) Papan Slip (i) Papan ElektronikC. VISUALVisual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada lisan dan tulisan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi di dalam pengajaran. Kekuatan bahan visual bergantung kepada kualiti penghasilannya. Bagi menghasilkannya perlu ada perancangan yang rapi dan panduan cara menggunakannya.Konsep dan Fungsi VisualVisual boleh didapati di dalam tiga bentuk iaitu fotografik, elektronik dan grafik. Fotografik dan video menyediakan ilustrasi melalui gambar, sejenis visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik, iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu : •Visual analogik - menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut.Visual organisasi merangkumi carta aliran graf, peta, carta kategori dan sebagainya. Ketiga-tiga bentuk visual yang disebutkan boleh dilakukan secara sendirian atau dibuat secara kombinasi.Fungsi visual amat penting dalam komunikasi dan visual tersebut perlulah mempunyai ciri-ciri berikut:- mudah dan jelas dibaca dan di fahami- mesej dapat di tafsir tanpa terlalu bersusah payah. Jika terlalu senang, pelajar mungkin tidak meneliti visual dengan terperinci. Mereka juga mudah merasa jemu. Jika terlalu sukar, pelajar akan rasa kecewa dan bosan.- Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan bahan visual- Membantu memfokuskan pelajar kepada bahan dalam visual.Latihan 5.1 Kenapa bahan visual amat sesuai untuk pengajaran mata pelajaran Kajian Sosial ?5.1.3 Bahan Berasaskan KomputerBahan ini meliputi disket, cakra padat, cakra laser dan sumber internet. Bahan ini merupakan teknologi terkini yang sepatutnya dikuasai oleh semua guru. Kementerian Pelajaran hari ini telah membekalkan semua sekolah dengan peralatan komputer supaya setiap pelajar dapat menguasainya. Guru-guru pula telah dilatih dengan secukupnya supaya dapat menggunakan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Komputer dapat memudahkan penyampaian guru dengan lebih menarik dan berkesan. Bahan bantuan menganjar pula mudah diperolehi melalui internet. Komputer boleh menyimpan maklumat-maklumat yang diperolehi dari berbagai sumber untuk digunakan bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan berasaskan komputer?Kelebihannya: Amat fleksibel, mudah dikemaskinikan, penggunaan multi-media, jaringan tidak terhad, canggih dan mesra pengguna.Kelemahannya: Mahal, menimbulkan tekanan, perisian terhad, bergantung kepada bekalan eletrik, perlu mahir mengoperasikan komputer.5.2 PENYEDIAAN BAHAN BANTUAN MENGAJARPenyediaan bahan bantuan mengajar merupakan tugas guru yang amat penting untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Tanpa bahan bantuan mengajar murid akan cepat jemu dan hilang minat untuk belajar. Murid mendengar dan guru bercakap tidak sesuai lagi hari ini kerana mengikut kajian pakar-pakar pendidikan, maklumat yang diperolehi melalui deria penglihatan adalah 75%, deria pendengaran 13%, deria sentuh 4%, deria rasa 4% dan deria bau 4%. Guru perlu mengajar supaya murid boleh menggunakan semua derianya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.5.2.1 Kriteria Pemilihan Bahan Bantuan Mengajar(a) Perlulah selaras dengan dasar kerajaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(b) Tidak bercanggah dengan nilai dan budaya masyarakat Malaysia dan diterima oleh semua kaum.(c) Mestil relevan dengan kurikulum pendidikan kebangsaan(d) Sesuai mengikut prisip pedagogi(e) Memberi maklumat terkini(f) Tidak terlalu mahal berbanding faedah yang diberi (cost effective)(g) Mudah diperolehi(h) Mudah digunakan(i) Mudah alih dan disenggara(j) Memberi pelbagai rangsangan dan mengguna pelbagai deria(k) Boleh digunakan berulangkali dan di dalam situasi yang berlainan5.2.2 Penyediaan Bahan Penyediaan bahan perlulah menggunakan kaedah tertentu dan sesuai supaya bahan yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimum. Disamping itu ia boleh disimpan dengan selamat. Di dalam penyediaan bahan beberapa perkara yang perlu kita fikirkan:(a) Bahan bercetak saperti carta, graf sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaannya mengambil masa yang lama sedangkan bahan berkomputer boleh dikemaskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Oleh itu di syorkan supaya guru lebeh banyak menggunakan bahan berkomputer.(b) Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan di dalam internet. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer.(c) Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru.(d) Bahan pengajaran berkomputer pula selalu terdedah kepada kerosakan cakera keras, cakera padat, disket atau diserang virus. Oleh itu bahan bercetak masih berguna dan maseh relevan pada masa kini. Dalam penyediaan bahan pula guru perlu menguasai kemahiran memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dengan optimum supaya mencapai kesan terbaik di dalam pengajaran dan pembelajarannya. Selepas mengenalpasti bahan pembelajaran yang boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru perlu membuat keputusan untuk memilih bahan yang paling berkesan untuk digunakan. Guru pula perlu mahir menggunakan bahan yang telah dikenalpasti itu dengan optimum untuk mencapai kesan terbaik.5.2.3 Teknik Penyediaan Bahan(a) Teknik cantuman / gabunganSeseorang guru boleh mencantumkan bahan-bahan daripada pelbagai sumber untuk menghasilkan bahan pengajaran yang amat berkesan. Contohnya seorang guru boleh menggunakan authorware untuk mencantumkan bahan daripada sumber audio kaset, pita video, perisian multi-media dan bahan internet dalam word processor atau power point atau electronic presentation untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik dan berkesan. Pernahkah anda menghasilkan bahan tersebut ?(b) Teknik penggunaan serentakKemahiran menggunakan pelbagai bahan secara serentak dengan optimum juga perlu ditingkatkan di kalangan guru. Penggunaan bahan pelbagai sumber akan memberi kesan kepada semua pancaindera murid. Aktiviti hands-on serta interaksi dengan alat teknologi canggih akan mengoptimumkan proses pembelajaran. Contohnya, guru boleh mengemukakan pengajarannya dengan menggunakan bahan menarik daripada kaset audio, pita video, perisian multi-media dan menggunakan bahan cetak di dalam perbincangan dengan rakan sebaya. Pengajaran boleh ditambah lagi dengan menggunakan bahan daripada sumber internet untuk mendedahkan maklumat yang terkini. Pada akhir pengajarannya murid diperlukan membuat persembahan hasil pembelajaran melalui komputer dan disebarkan kepada rakan melalui classnet. Di samping itu murid boleh berbincang dan berinteraksi dengan menggunakan komputer masing-masing melalui classnet tadi.(c) Melahirkan ciptaan baruGuru perlu mengekspoitasikan semua sumber pembelajaran untuk mencipta bahan pengajaran dan pembelajaran yang canggih dari segi novelty, daya tarikan dan keberkesanannya. Guru perlu dahulu bersikap positif dan komited untuk sentiasa berusaha demi meningkatkan lagi mutu bahan yang diciptanya. Guru juga harus peka kepada respon pelajar terhadap penggunaan bahannya dan sentiasa memperbaikinya.(d) Perkongsian melalui jaringanCiptaan guru haruslah dikongsi diantara guru dan antara sekolah dengan sekolah yang lain supaya ia boleh dinikmati bersama. Disarankan semua guru bermuafakat antara satu sama lain untuk berkongsi bahan melalui edunet. Dengan kepakaran masing-masing guru boleh menumpukan penghasilannya di dalam sesuatu bidang dan dikongsi bersama. Melalui internet seseorang guru boleh mengembangkan potensinya menghasilkan bahan pengajaran sehingga peringkat antarabangsa(e) Penyelidikan dan pembangunanGuru digalakkan membuat kajian tindakan di sekolah. Kajian sebegini dapat mengesan maklum balas murid terhadap bahan pengajaran yang digunakan. Hasil kajian mengenai keberkesanan bahan akan dapat disebarkan dan bagitu juga guru-guru lain boleh meneruskan kajian tersebut dan ia akan dapat meningkatkan lagi keberkesanan bahan tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan mutu pengajaran di dalam bilik darjah.5.2.4 Sumber-Sumber Bahana. Katalog(i) Katalog ialah rekod kemaskini mengenai koleksi sesebuah pusat sumber dan juga merupakan wakil buku dan bukan buku dalam pusat sumber.(ii) Katalog digunakan bertujuaan untuk memudahkan pembaca mencari bahan/maklumat.(iii) Terdapat beberapa jenis katalog seperti berbentuk kad, buku visible indeks, mikrofis dan data buku dalam komputer (OPAC)(iv) Terdapat tiga jenis kad katalog iaitu kad pengarang, kad judul dan kad perkara.(v) Kad-kad tersebut disimpan atau disusun dalam laci-laci kabinet katalog yang biasanya diletakkan pada sudut atau ruang yang mudah dilihat.(vi) Tiap-tiap laci dilabelkan dengan huruf dan perkataan yang menunjukan susunan kad-kad dan jenis indeks untuk memudahkan para pengguna membuat rujukan.b. Kamus(i) Buku yang mengandungi kata-kata yang disusun menurut abjad dengan keterangan tentang perkataan dinyatakan dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa yang lain.(ii) Bahan yang menerangkan tentang perkataan-perkataan, sebutan, ejaan, asas perkataan, penggunaan perkataan tersebut dalam ayat, imbuhan, makna seerti, terjemahan dan jenis perkataan. Contoh-contoh Kamus: Kamus Dwibahasa, Kamus Dewan, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Arab dan sebagainya.c. Ensiklopedia(i) Bahan yang mengandungi pelbagai maklumat dalam semua bidang ilmu pengetahuan.(ii) Menjelaskan prinsip-prinsip umum yang asas serta penerangan ringkas mengenai definisi, gambaran, penjelasan, sejarah, kedudukan semasa, statistik dan bibliografi.(iii) Bertujuaan untuk menjadi bahan rujukan: mengandungi artikel-artikel penyelidikan, bibliografi bidang-bidang tertentu, data-data ringkas seperti nama orang, tarikh lahir, tempat-tempat geografi dan peristiwa-peristiwa. Bibliografi di akhir setiap artikel adalah bertujuan untuk pembaca membuat rujukan lanjut.Contoh-contoh Ensiklopedia: Ensiklopedia Britannica, The World Book Encyclopedia dan The Encyclopedia of Psychology.d. Kamus Biografi(i) Merupakan sketsa riwayat hidup yang disusun mengikut abjad menggunakan nama keluarga (surname). Maklumat yang diberi adalah keterangan ringkas mengenai tokoh-tokoh terkenal seperti kehidupannya, minat, pendidikan, latar belakang, kedudukan dan alamat yang dinyatakan secara gabungan.(ii) Jenis-jenis kamus Biografi :universal (tidak terbatas kepada negara atau profesion);kebangsaan (meliputi negara tertentu bagi semua profesion);profesional (terhad kepada tokoh-tokoh di dalam bidang tertentu sama ada universal atau kebangsaan)e. Almanak / Buku Tahunan(i) Almanak adalah satu komponen data-data dan statistik penting mengenai negara, tokoh-tokoh, peristiwa dan sebagainya. Diterbitkan tiap-tiap tahun atau dua tahun sekali.(ii) Almanak lebih umum dan Buku Tahunan lebih khusus (mengendalikan perkara-perkara tertentu sahaja).(iii) Tujuan Buku Tahunan ialah untuk merekodkan aktiviti tahunan bagi negara atau bidang-bidang tertentu, untuk menunjukan aliran (trend) perkembangan tamadun sebagai kunci kepada maklumat tambahan kerana memberikan punca maklumat.(iv) Terdapat Buku Tahunan Khusus yang mencatitkan nama tokoh tokoh utama dalam sesuatu bidang dengan alamat dan sejarah hidup ringkas. Contoh-contoh Almanak / Buku Tahunan: Reader's Digest Almanac and Yearbook, World Almanac and Book of Facts, Malaysia Yearbook.f. Direktori(i) Suatu senarai mengenai orang atau organisasi yang disusun secara sistematik mengikut susunan abjad atau nombor pengkelasan(ii) mengandungi alamat afiliasi (afiliation) untuk individu. Ia juga mengandungi alamat, fungsi, staf dan lain-lain data mengenai organisasi. Contoh-contoh Direktori: The Foundation Directory, American Universities and Collages, Direktori Telefon, Directory of Special Libraries and Information Centres.g. Gazetir(i) Sejenis kamus mengenai tempat-tempat. Memberikan maklumat maklumat tentang sejarah, statistik, kebudayaan dan lain-lain yang berkenaan mengenai tempat-tempat.(ii) Edisi baru memberikan maklumat semasa dan edisi lama memberikan maklumat sejarah mengenai tempat-tempat itu. Biasanya terdapat di dalam atlas dan ada juga dibuat berasingan. Merupakan indeks tidak lansung untuk mengesan maklumat mengenai tempat-tempat.Contoh Gazetir: Colombia-Lippincott Gazzetter of the World.h. Bibliografi(i) Nama yang diberikan untuk suatu senarai buku-buku, manuskrip dan lain-lain penerbitan, dan diterang dan disusun secara sistematik.(ii) Bibliografi terdiri daripada beberapa jenis.Bibliografi Umum tidak terhad kepada seorang pengarang, perkara, negara atau jangka masa. Bibliografi Pengarang adalah senarai karya-karya yang dihasilkan oleh seorang pengarang. Bibliografi Perkara pula terhad kepada satu perkara sahaja.Bibliografi Kebangsaan atau Wilayah pula mengandungi bahan berkaitan dengan sesebuah negara atau wilayah.Bibliografi Perdagangan tertumpu kepada perniagaan buku dan membekalkan maklumat untuk membeli dan menjual buku.i. Indeks(i) Tidak memberikan maklumat tetapi menunjukan dimanakah maklumat itu boleh didapati. Contoh indeks buku menunjukan muka surat yang mengandungi maklumat yang dicari.(ii) Indeks untuk bahan berkala:Indeks am: meliputi banyak jenis bahan berkala (umum atau khusus)Indeks perkara: mengandungi bahan bukan sahaja dari bahan berkala tetapi juga buku, risalah, laporan dan lain-lain dokumen.(iii) Indeks surat khabar.(vi) Indeks Serials(v) Indeks bahan dalam koleksi sajak, drama, fiksyen, lagu-lagu dan lain-lain.(vi) Indeks online: CD ROMj. Buku Laporan Tahunan(i) Buku Laporan Tahunan merupakan rujukan yang berguna dan mudah tentang negara dan industri.(ii) Memuatkan maklumat-maklumat pentadbiran, pengurusan, peristiwa,aktiviti-aktiviti yang sebagainya tentang sesebuah negara, pertubuhan dan industri yang dijalankan sepanjang tahun itu. Segala maklumat maklumat mutakhir dibuatkan secara jelas dan tepat untuk memudahkan pembaca memanfaatkannya.(iii) Buku ini biasanya diterbitkan oleh dewan perniagaan, jabatan kerajaan atau syarikat perniagaan. Maklumat yang terkandung di dalam Buku Laporan Tahunan termasuklah: Information Malaysia Year Book dan Buku Rasmi tahunan MalaysiaBuku Tahunan Perangkaan Malaysia.k. Peta / Atlas(i) Peta adalah gambaran alam yang sebenar tetapi telah dikecilkan dalam bentuk yang mudah dikaji melalui penggunaan grafik.(ii) Atlas pula ialah kumpulan peta yang telah dijilid dalam bentuk buku. Peta merupakan sumber maklumat terperinci yang menggunakan simbol-simbol dan gambaran grafik untuk menerangkan sesuatu idea, kedudukan bandar,sungai, jenis-jenis tumbuhan, taburan penduduk dan sebagainya.(iii) Peta boleh didapati dalam enskopedia, laporan, buku panduan dan sebagainya.RUMUSANBahan bantuan mengajar merupakan sumber penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantuan mengajar mungkin objektif pengajaran kurang tercapai. Oleh sebab itu penggunaan bahan bantuan mengajar adalah amat digalakkan penggunaannya. Bahan bantuan mengajar tidak akan berkesan tanpa penyediaan yang baik dan berinovatif dan berinteraktif. Banyak kriteria pemilihan bahan bantuan mengajar perlu ada supaya ia lebih berkesan dan menarik. Bahan bantuan mengajar yang baik perlu disediakan oleh guru supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan berkesan serta mencapai objektifnya.GLOSARIAlat Pandang Dengar ¬ Alat yang dipakai menggunakan deria melihat dan mendengarBahan Bercetak ¬ Melibatkan semua jenis bahan yang dihasilkan melaluipercetakan.UJIAN 11. Bahan berasaskan komputer ini menjadi satu masalah kepada pelajar luar bandar; Jelaskan.UJIAN 21. Senaraikan 5 kriteria pemilihan Bahan Bantuan Mengajar?


TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO
PENGENALANBagi seorang guru pengajaran mikro dan makro biasa bagi mereka kerana mereka pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di maktab perguruan. Bagi bakal guru pula mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahankelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekelas anda. Disamping itu anda berpeluang menonton hasil pengajaran anda melalui rakaman yang dibuat di bilik mikro untuk anda sendiri menilai pengajaran anda dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda. Pengajaran mikro amat penting untuk mengesan kelemahan-kelemahan setiap bahagian pengajaran supaya dapat diperbaiki lebih awal.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud pengajaran mikro dan makro;2. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro dan makro;3. membuat pengajaran mikro dan makro; dan4. membuat refleksi.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menggambarkan tentang bentuk pengajaran yang sesuai dilaksanakan bagi melatih guru pelatih yang akan membuat latihan amali (praktikum) di sekolah. Ia juga dapat menjelaskan situasi sebenar pengajaran mikro dan akan membantu guru pelatih melaksanakan pengajaran makro di dalam bilik darjah. Jika diteliti ia akan banyak membantu memperbaiki kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui pengajaran mikro, pensyarah, rakan dan pelatih tersebut boleh memberi komen tentang pengajaran tersebut dan seterusnya guru pelatih berkenaan boleh memperbaiki dan mengisi yang “lompang”.

Topik 6 Tutorial
Pengajaran mikro adalah satu teknik pengajaran yang memakan masa tidak melebihi lima belas minit. Tujuannya memberi kemahiran mengajar secara berperingkat. Guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran saperti pengajaran set induksi, menjalankan aktiviti berkumpulan atau mencuba menerapkan pelbagai teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro mereka. Pelbagai teori juga boleh diterapkan melalui pengajaran ini.Pengajaran mikro bermaksud latihan pengajaran amali yang dipermudahkan dari aspek skop dan organisasinya. Istilah `mikro' bermaksud sesuatu yang kecil dan apabila dikaitkan dengan pengajaran ini bermaksud aspek utama iaitu saiz kelas, masa dan kemahiran mengajar dijadikan "kecil" dalam serba serbi.Pengajaran makro pula adalah merupakan latihan mengajar sepenuhnya. Pengajaran makro dijalankan semasa membuat latihan mengajar (praktikum) disekolah. Sebelum pengajaran berlaku anda perlu membuat persediaan dengan lebih terperinci

Pengajaran mikro dapat membantu guru pelatih memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa pengajaran. Rakan-rakannya pula yang menyaksikan pengajaran tersebut secara langsung atau melalui rakaman boleh menjadikan panduan semasa giliran mereka mengajar. Hasil daripada komen pensyarah atau rakan-rakan sekelas akan membantu guru tersebut memperbaiki kelemahan yang dilakukannya. Komponen-komponen dalam pengajaran makro pula telah memberi panduan yang terperinci dalam menyediakan guru pelatih mengajar sebelum menjalani sistuasi sebenar semasa praktikum.


TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
PENGENALANTajuk ini akan memberi kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan penilaian dan pentaksiran. Di dalam topik ini akan dapat menjelaskan jenis-jenis penilaian dan pentaksiran, alat-alat penilaian dan pentaksiran. Aktiviti penilaian yang dijalankan boleh mengukur sejauh mana hasil pembelajaran dapat dicapai dan dengan itu sebarang tindakanan penambahbaikan yang perlu bolehlah dirancang dan diatur seterusnya.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud dan jenis-jenis penilaian;2. menjelaskan alat-alat penilaian dan pentaksirannya;3. menghasilkan pelbagai bentuk alat penilaian dan pentaksirannya; dan4. membina jadual mengikut pelbagai skala.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini merangkumi tentang penyertian penilaian supaya dapat memberi gambaran keseluruhan tentang penilaian dan pentafsiran. Ia juga memuatkan tentang jenis-jenis penilaian dan alat-alat penilaian. Topik ini akan dapat membantu guru menjalankan beberapa kaedah penilaian di sekolah dan ini dapat memudahkan guru melaksanakan penilaian dengan lebih berkesan.

Topik 7 Tutorial

TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU
PENGENALANAdakah pekerjaan perguruan layak digolongkan dalam status profesional? Apakah sifat dan kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang bergelar guru? Apakah kriteria yang perlu ada untuk melahirkan guru berkesan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibincangkan untuk melihat ciri-ciri guru, sikap dan sahsiah yang sepatutnya dimiliki seorang guru dan sejauh mana komitmen dan dedikasi yang diperlukan oleh seorang yang bergelar guru. Selanjutnya, bagi melahirkan guru berkesan, guru perlu menguasai ilmu, mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam aspek pengurusan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di samping mempunyai kreativiti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan ciri-ciri guru yang cemerlang;2. menerangkan sikap dan sahsiah seorang guru yang profesional;3. merumuskan kriteria guru berkesan; dan4. menghubungkait elemen pengusaaan ilmu, kemahiran dan kreativiti dengan status guru berkesanTopik 8 Tutorial

TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN
PENGENALANSeseorang guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, menguasai kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Kualiti-kualiti tersebut merupakan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, usaha meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat digalakkan. Guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi di samping memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam profesion mereka. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian terhadap kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dan menguasai kemahiran penilaian kendiri untuk meningkatkan kemahiran kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di dalam topik ini, anda akan didedahkan kepentingan dan proses menjalankan penyelidikan tindakan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan fungsi dan kepentingan penyelidikan tindakan;2. merancang dan melaksanakan penyelidikan tindakan;3. menganalisis data dan membuat pelaporan dapatan penyelidikan; dan4. membuat penilaian penyelidikan tindakan yang dijalankan dan mampu membuat penambahbaikan.

Topik 9 Tutorial

TOPIK 10 REFLEKSI
PENGENALANTopik ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi yang didedahkan bertujuan agar anda dapat menjadikannya sebagai suatu amalan dalam proses pengajaran pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui amalan refleksi juga anda dapat menilai aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda sewaktu proses pengajaran pembelajaran berjalan. Adalah diharapkan anda mendapat kefahaman yang jelas dan dapat menggunakan refleksi sebagai satu kaedah untuk anda menilai keberkesanan teori dan amali sewaktu anda melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud refleksi;2. menjelaskan kepentingan membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran;3. berupaya membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran; dan4. menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesion keguruan.