Jumaat, 27 Mac 2009

Nota Padat BM_HBHL1103 – edisi imann9969

TOPIK 1

Teori Huraian Bahasa Tradisional

1. Teori Tradisional (Panini)
- kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan
- bhs boleh berkembang
-setiap bhs ada hubungan dgn bhs induk
-tatabhs bersifat sejagat, berasaskan tbhs Yunani + Latin
-bhs merupakan cbg ilmu falsafah yg menyelidik tabii alam
- kajian bhs bersifat deduktif – mmeningkan hukum2 sesuatu bhs
-pengkaji juga menetapkan golongan kata kpd kata nama, kata sifat + kata kerja

2. Teori Struktural (Bloomfield)
-kajian ttg fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, mortem + ayat
-ciri-ciri bhsnya bersifat pertuturan, bersistem, arbitrari + utk perhubungan
-ahli2 bhs ini byk mengumpulkan bhn pertuturan + mementing fakta2 yg dilihat.

3. Teori Transformasi Generatif (Chomsky)
-penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan
-Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs
-ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan
-pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental
-penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi
-bhs bersifat sejagat + kreatif

4. Teori Fungsional (Haliday)
-struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi
-kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi
-Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea, fungsi interpersonal + fungsi tekstual
-fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs

Teori Pemerolehan Bahasa

1. Teori Behaviurisme (Bloomfieild)
-Bhs dikuasai melalui proses pengulangan
-proses pengajrn haruslah menekan latihan + pengulangan yg byk
-proses penguasaan bhs melalui latihan yg memerlukan mekanisme yg bersistem
-mementingkan persekitaran murid utk mbantu proses PnP
-berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman + ganjaran
- sesuatu ujaran terbtk krn adanya rangsangan + grkbls dlm btk bhs + bukan bhs
-proses pendedahan yg berulang2 + konsep peniruan mencepatkan pmbljran bhs
-aspek pengukuhan memudahkan ingatan
-pengjran tbhs adalah berdsrkan penekanan indukif/kaedah terus, dengar + tutur, dan teknik latih tubi.

2. Teori Mentalis (Chomsky)
- mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2.
-kanak2 berupaya membuat rumusan
-tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting
-diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka
- penyampaian makna lebih diutamakan
-tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif

3. Teori Interaksionalis
- mementingkan aktiviti komunikasi
-menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya
-perkembangan bhs – proses kognitif + proses interaksi bhs
-interaksi – mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -
-hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs

4. Teori Konstruktivisme
-mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas
-Memberikan contoh ayat– membina ayat setelah memahami konsep
-pembinaan semula ayat – pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg baru / idea yg baru

TOPIK 2
Konsep strategi
- cara / langkah / tindakan yg harus dilakukan utk mencapai objektif PnP
Perspektif
a. pendekatan berpusatkan murid
b. Kepelbagaian Teknik
c. Kepelbagaian Sumber Bahan
d. Penggunaan T/bhs yg tepat
e. PnP Bertema
f. Bacaan luas
g. Penggabungjalinan
h. Penyerapan
i. Penilaian
j. Pemulihan
k. Pengayaan

Pendekatan Induktif
- pendekatan pengjran bhs yng melibatkan satu proses penaakulan yg tinggi.
-pelajar digalakan mencari, meneliti + mempelajari sendiri.
-mengemukan satu rumusan hasil kajian yg dilakukan
-peranan guru hanya – mengemukan soalan, bertanya, berbincang, memperhatikan, mengkaji + memberikan contoh

Konsep Induktif dlm Pengjran Bhs
1. mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum
2. memperkenalkan pengetahuan + mberi pengalaman
3. Mgumpulkan maklumat utk mmbtk hukum
4. mbtk satu kesimpulan umum drpd cth2 tertentu
5. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran
6. merupakan kaedah penaakulan yg bertujuan mdptkan peraturan umum drpd fakta2 / cth2 tertentu.

4 peringkat pengajaran
1. pendedahan
2. pembentukan konsep
3.Mencuba generalisasi
4. Penutup

Pendekatan Deduktif
-satu proses menganalisis data / isi yg membentuk generalisasi + mengapikasikan peraturan2 yg diberikan

Konsep Deduktif
1. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum
2. satu proses penaakulan yg tinggi
3. satu produksi fakta utk mbuktikan satu penyataan umum
4. menganalisis fakta atau isi yg membtk generalisasi
5. membuat satu pencerakinan drpd umum kpd spesifik

Peringkat pengajaran
1 awal generalisasi
2. mengemukan generalisasi
3. menganalisis konsep
4. mencuba generalisasi
5. penutup

Pendekatan Eklektik
-gabungan antara beberapa pendekatan
-sesuai utk murid2 yg mempunyai pelbagai kebolehan + pencapaian
- sifat pendekatan ini mudah ubah
- pelbagai ciri2 yg baik

Pendekatan Komunikatif
- manusia berbhs secara komunikasi
-setiap manusia akan mengguna akal utk menyatakan fikiran masing2

Pendekatan Oral
-berkaitan dgn komunikasi tp secara perbandingan
- memberi penekanan kpd penguasaan aspek lisan
- kawalan t/bhs juga dipberi perhatian

Kaedah Pengajaran
- satu perancangan /prosedur bg mlaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, sistematik.
-langkah2 pengjran yg tersusun + berkesinambungan utk mencapai objektif
Kaedah situasi – mementingkan latihan penyebutan, ulangkaji, struktur baru, perbendaharaan kata, latihan lisan + membaca bhn yg melibatkan struktur baru / latihan bertulis.
Kaedah Oral Aural – dengar + tutur. Membolehkan murid2 memperkembangkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Kaedah Penglibatan tindakbalas fizikal (TPR) – mementingkan pemahaman bhs melalui pendengaran serta memulakan pelajaran dgn kemahiran mendgr

Teknik Pengajaran
- Suatu alat yg digunakan bgi menyampaikan bhn2 pengajaran yg telh dipilih utuk pelajar
- sejajar dgn kaedah dan pendekatan yang dianuti
-antaranya
a. teknik latih tubi
b. simulasi
c. Main peranan
d. Teknik sumbangsaran
e. Permainan Bahasa
f. soal jawab
g. bercerita
h. drama
i. Inkuiri
j. Perbincangan
k. Forum
l. Perbahasan
m. Kuiz

- Teknik Simulasi – satu situasi yg diwujudkan secara merupai keadaan sebenar – berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masing2 – membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu / tugasan.

-teknik Inkuiri – tinjau siasat- soal selidik utk mendptkan jwpan / kesimpulan. Daya refleksi- selalu bertanyakan soalan- kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
1. mengenal masalah 2. mengaji ramalan 3. mengumpul maklumat 4. menganalisis 5. membuat rumusan


TOPIK 3

2 pendekatan Kemahiran mendengar
a. membuat jangkaan
b. menentukan tujuan

3 peringkat k. mdgar

a. peringkat pramedengar
b. peringkat semasa mendengar
c. peringkat selepas mendengar

Kamhiran Bertutur
Satu cara komunikasi yg kompleks + melibatkan proses mental yg mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi bhs yg bermakna,


Aspek penting
a. sebutan
b. tekanan
c. mora (pjg – pdk)
d. Jeda (persendian)
e. Intonasi
f. Nada
g. T/bahasa
h. Kelancaran
i. Kefasihan
j. Laras bhs


3 peringkat PnP lisan
a. peringkat persediaan
b. pelaksanaan aktiviti
c. susulan + penilaianTOPIK 4

Membaca – satu pelakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis + bercetak. 2 proses – menterjemah lambang kpd bunyi bhs – mdpt maklumat/makna drpd bunyi2 bhs.

4 jenis bacaan
1. Bacaan mekanis
-bacaan kuat yg mementingkan sebutan huruf + bunyi dgn betul, ikut intonasi, nada dan tekanan yg betul. Bhn mudah difahami

2. mentalis
-bacaan akaliah-bacaan secara senyap. Menekan aspek kefahaman

3. Bacaan Intensif
-memperkembangkan kebolehan dlm meneliti, mamaham + mentafsir dgn tepat
-merlukan bimbingan guru

4. Ekstensif
-bacaan meluas bacaan luar kelas – pengukuhan asas bacaan, menambah kemahiran memaham, menaakul isi, kepantasan bacaan, membina minat dan bekebolehan memetik isi-isi penting


TOPIK 5

Peringkat pemahaman
1. Lateral (penubuhan makna)
2. Interptretasi (pentafsiran makna)
3. Inferens (perumusan makna)
4. menilai (penilaian makna)

Teknik SQ3R
Survey – tinjau
Question – penyoalan
Read – Baca
Recite – Imbas kembali
Review – baca semula

TOPIK 6

Menulis – berfikir, menaakul, meyusun + mengolah idea sblm dilahirkan dlm btk wacana yg lengkap.
-menguasai struktur karangan – menulis panduan, perenggang dan kesimpulan

Peringkat menulis
1. Pra menulis
2. mekanais
3. pelahiran

jenis penulisan
1. Terkawal
2. Separa terkawal
3. Berpandu
4. Separa berpandu
5. bebas

Pendekatan Pangajaran penulisan
1. Terkawal
2. berpandu
3. Bebas
4. Proses
5. Komunikatif
6. LEA (pengalaman bahasa)

TOPIK 7

Aspek sistem bahasa
1. Tatabahasa : morfologi, sintaksis
2. kosa kata : umum, istilah
3. sebutan : bhs melayu baku
4. Peribahasa : bhs kiasan , simpulan bhs, perumpamaan, pepatah
5. Intonasi mengikut pola: jenis ayat, susunan ayat, ragam ayat
6. sis ejaan : pola keselarasan vokal, ejaan kata pinjaman, ejaan kata dsr, kata pinjaman
-pembentukan kata
-kata tunggal
-kata terbitan
-kata majmuk
-kata ganda

Pola ayat
FN + Fnama
FN + FKata
FN + FAkfektif
FN + FSifat

Jenis ayat
-ayat tunggal
-ayat tanya
-ayat perintah
-ayat seruan

Penggunaan tanda sempang
-digunakan bagi kata yg diulang sepenuh / sebahagian
-menghubungkan awalan se- nama khas + menghubung huruf kecil dan huruf besar
-merangkaikan angka
-menyatakan hubungan antara kata2 pada istilah
TOPIK 8

Bahasa kiasan
- kiasan asal
- kiasan berpindah
- kiasan terus
- kiasan bersajak
- kiasan berbunga
- kiasaan pemanis
- kiasan melompat
- kiasan melarat
- kiasan berkacau

Ragam Bahasa
-bhs sindiran
- bhs menggiat
-bahasa mengejek
Bahasa terbalik
Bahasa turun
Bahasa naik
Bahasa besar
Bahasa kecil
Bahasa herdik
Bahasa ingkar
Bahasa tempelak
Bahasa nafi
Bahasa pembenar
Bahasa melampau/kasarTOPIK 9

Kepentingan BBM
1. menarik minat
2. mengekalkan tumpuan
3. mencetuskan pemikiran murid
4. menyeronokkan emosi
5. memudahkan kefahaman
6. membantu guru menjelaskan konsep

Topik 10

Ganguan Bahasa
1. gangguan dialek
2. gangguan bhs ibunda
3. Aspek semantik

Pengayaan
Aktiviti
-akses kendiri
Kerja projek
Bacaan tambahan
Permainan + rekreasi
komputer

0 ulasan:

Catat Ulasan