Jumaat, 27 Mac 2009

Nota Padat PEND. MORAL_HBML1103 – edisi imann9969

Topik 1 : Konsep Moral

Istilah-istilah
1. Istilah Moral – t/laku yang sesuai dgn tatasusila / peraturan masyarakat setempat – masyarakat sebagai penentu .

2. Akhlak – hubungan zahir dan batin membentuk perlakuan
3. Etika – set peraturan t/laku keterbatasan dalam ruang lingkup ( guru , peguam , perubatan dll ).
Konsep baik,benar dan patut
Satu sains yg m’kaji t/laku manusia s/ada baik,buruk,salah, benar dan m’kaji standard / nilai tara baik / buruk nilai itu s/ada sengaja atau x boleh dikawal.
Aliran pemikiran moral
1. Naturalis – guna akal untuk berfikir secara rasional daripada pengalaman.

2. Emotivis – t/laku mengikut emosi, sikap dan perasaan lebih subjektif kerana t/balas drp emosi dalam situasi sama adalah berlainan.

3. Intuisionis (ilham) – t/laku baik / x baik mengikut naluri.

4. Rasionalis – t/laku berdasarkan sebab munasabah (rasional ) dlm membuat keputusan.
Konsep asas nilai
1. Definisi –sesuatu yg abstrak terhadap perlakuan sesorg , dipertahankan sekiranya dikritik, konsepsi mns yg berharga dlm amalan kehidupan seharian.

2. Fungsi nilai – memberi rangsangan terhadap sesuatu situasi dan menghadkan perlakuan sesrg.
Jenis Nilai
1. Intrumental – nilai yg dikehendaki @ patut dimiliki
Sbg alat mencapai matlamat
2. Intrinsik – sbg. Sesuatu yg muktamad ( dalaman )
3. Subjektif – tidak diingini penutur( persepsi )
4. Objektif – nilai yg bebas drp keutamaan penutur ( x berubah )
5. Relatif – alat peraturan masyarakat ( selari dgn nilai )
6. Mutlak – x bergantung kpd situasi ( tetap )
Perubahan nilai dlm masyarakat
- berlakunya perubahan konsep diri spt berikut :
1. akibat perubahan maklumat
2. perubahan ideologi dan politik
3. kebosan / salah anggap
4. perubahan social, ekonomi,demografi eg. Kemerosotan sistem ekonomi
Nilai masyarakat
1. Org Melayu – system susun lapis social masy. Melayu masih sah hingga kini
2. Org dan India – mempunyai nilai kekeluargaan yg tinggi dan x menitik berat social dan moral.
Nilai agama dan kepercayaan
1. Islam – sabar , bersyukur , boleh dipercayai ( amanah )
2. Hindu – t/jawab, kasih sayang , keberanian , baik hati, mengawal fikiran, tidak tamak, kebersihan, kawal perasaan , membentuk fikiran.
3. Budha – Jalan lapan lapis – pandangan yg betul , fikiran , pertuturan, perbuatan, pekerjaan, usaha, kesedaran dan tumpuan yg betul.
4. Taosime – sesuatu tindakan bersifat s/jadi dan bukan paksaan. Masy. Harus dikawal supaya individu x bertindak mengikut kepentingan yg x berasas.
5. kristian – keadilan / kesamaan , kejujuran, membuat baik
6. sikh – kebijaksanaan , kejujuran, keadilan, kesederhanaan , keberanian , merendah diri, kepuasan diri .
7. Animisme – mereka percaya setiap kesalahan akan dibalas tuhan dgn kecelakaan.
Insan bermoral ( FPN )
1. Kandungan – memahami dan mematuhi peraturan dlm masy. Dgn berfikir.
a) peraturan masy – x perlu fikir b/mana nak buat
b) keperibadian mulia – perasaan o/lain = perasaan diri sendiri.
2. Bentuk – etika prinsip :
a) etika prinsip – keadilan & kepedulian.
b) etika situasi – unik dan berbeza.
3. dimensi –
a) Penaakulan moral – keputusan moral yg matang
b) emosi moral – mberi rangsangan utk bertindak-fikir
c) t/laku moral – mengikut peraturan moral secara konsisten
Profil insan bermoral
1. budi pekerti,t/laku mulia, berbudi bahasa
2. x angkuh, x menunjuk, x sombong
3. suka bergaul mesra, x m’asing diri
4. hormat-menghormati.
Ciri-ciri insan bermoral
1. m’hormati autoriti ( i/bapa,guru, pemimpin Negara)
2. M’lakukan sesuatu secara bebas dan rasional
3. faham perasaan org lain
4. m’punyai motivasi moral buat keputusan
5. mempunyai iltizam secara konsisten.

Peranan guru
1. memerhati s/laku pelajar
2. memberi ceramah
3. Galak murid memajukan hobi
4. Galak plj bergiat dlm kokurikulum
5. mengadakan pameran
6. mengadakan sesi kaunseling
7. m’hadiri kursus bombing plj bermasalah
8. bincang nilai s/laku dlm pembelajaran
9. beri plj tonton video aksi moral / x moral
Prinsip asas kemoralan
1. Altruisme – apa saja yg dilakukan melibatkan orang lain
2. Keadilan – kesaksamaan dan m’hormati o/lain
3. Autonomi – pertimbangan bebas dan kebebasan memilih.

Topik 2 – Teori-teori etika
Teori kemoralan sosial – peraturan masy yg terdiri drp tatahukum, tatasusila/ tatatertib masyarakat menyerupai tradisi, norma, adat, nilai dan pantang larang .
1. Teori keperibadian mulia – pengamalan sehingga menjadi satu kebiasaan yg menyenangkan. ( kaedah sikap baik )
a. keperibadian mulia intelektual – keistemewaan akal – boleh dipelajari drp guru.
b. keperibadian mulia moral – melalui latihan yg diulang akan menjadi kebiasaan.
Ciri-ciri keperibadian mulia
a. moral satu kewajiban
b. keikhlasan dan kejujuran dr. segi nilai
c. berusaha buat kebaikan, m’elak k’buruk’n
d. berpegang kpd prinsip
e. x mengharapkan balasan
f. terima dgn tenang kesusahan.

2. Teori Virtue ( kebaikan )
Perlakuan moral berasaskan kepada penyemaian berakhlak mulia dlm sifat seseorang.
Teori Teologikal
-memfokuskan kepada tindakan atau perbuatan yang memberi akibat baik dianggap bermoral dan sebaliknya .
1. Utilitarianisme – seorg melakukan tindakan yg m’hasilkan kebaikan yg paling banyak kpd setiap org.Terbahgi kpd 2 iaitu . Utilitarianisme tindak – m’laku’n tindakan maksima. . Utilitarianisme peraturan – seorg patut membentuk / mengikut peraturan yg membawa kebaikan maksima.


2. Egoisme
a. Egoisme Psikologikal – manusia bertindak demi kepentingan diri.
b. Egoisme etika – bersifat normative – individu (kepentingan diri) , personal (m’tentu apa yg harus o/lain lakukan. , universal (bertindak demi diri sendiri kecauli o/lain memenuhi kepentingannya)

Teori Deontologikal
- betul @ salah sesuatu tindakan x berdasarkan akibat tindakan itu ( Immanuel Kant )

1. Deontologikal Tindak (Eksistensialisme) – kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan iaitu kebebasan jasmani , kebebasan kehendak dan kebebasan moral .
2. Deontologikal Peraturan ( Prinsip kewajipan) – sesuatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan kerelaan hati atau tanggungjawab moral yg diakui .
a) Kategorikal Imperatif – perintah mutlak , bertindak sebagaimana kita ingin o/lain bertindak sama.
b) Praktikal Imperatif – kemanusiaan menjadi matlamat bukan alat perlakuan manusia.
3. Kewajipan Prime Facie – kebenaran, menunaikan janji, mengakui kebaikan yg dilakukan oleh org lain terhadap kita.

TOPIK 3 – Teori Perkembangan Moral
1. Teori Perkembangan Moral Kognitif
a) Jean Piaget – 4 peringkat perkembangan intelek kanak2
i. Sensorimotor ( lahir – 1½ tahun ) – t/l mereka berasaskan kpd tabiat dan bersifat ulangan. Kanak2 mematuhi peraturan autoriti luar tanpa persoalan.
ii. Pra operasi (1½-7 thn) – ada sikap ingin tahu.mudah dipengaruhi oleh autoriti (ibubapa/ guru)
iii. Operasi konkrit (7- 11thn) –keupayaan berfikir secra logik.memahami,berkomunikasi dan bkerjasama.
iv. Operasi formal (11thbn keatas) – x terikat dgn autoriti dlm membuat pertimbangan moral, ada idea sendiri.

b. Lawrence Kohlberg – 3 tahap 6 peringkat
i. Pra konvensional
1. elak denda patuh arahan
2. setiap denda mestilah setimpal dgn apa yg
dilakukan.
ii. Konvensional
3. perlakuan yg baik dipandang sesuatu yg bernilai
4. perlakuan moral menjadi tanggunjawab.
iii. Poskonvensional
5. tindakan yg benar dirujuk kpd persetujuan masy.
6. keputusan yg dibuat berdasarkan prinsip etika.

2. Teori Pembelajaran Sosial
a) Albert Bandura – Pemb. Manusia berlaku hasil pemerhatian terhadap orang lain. 3 bentuk peniruan
i. Meniru secra langsung – lihat model samada melalui filem , tv, foto dan orang sekeliling.

2. Peniruan melalui sekatlakuan dan
taksekatlakuan – perlakuan yg ditiru mengikut situasi (sekatlakuan). Perlakuan yg dibuat mengikut keadaan jika tiada sekatan atau dendaan perlakuan diteruskan (taksekatlakuan).

3. Peniruan melalui elisitasi – Melakukan sesuatu tindakan sebagaimana orang lain melakukannya.

b) Emile Durkheim – moral untuk diri dan masyarakati. Masyarakat sebagai organisma yg menentukan tindakan moral individu.
ii. Altruisme sebagai punca organisma – setiap org berfungsi menggerakkan masyarakat.
Fungsi pendidikan menurut beliau ;
-utk meningkatkan soladiriti social-x m’langgar peraturan
-utk m’kekalkan peranan , ikut peraturan dlm sekolah
- utk m’kekalkan p’bahagian kerja/tugas.

3) Teori Pembelajaran Humanistik
Matlamatnya utk menghasilkan individu yg baik dan berguna.

Carl rogers
– guru harus meningkatkan kematangan pelajar serta keyakinan diri dgn mengenalpasti identity peribadi mereka.
- idea,bahasa dan budaya plj harus dihormati
- berkongsi pendapat pelajar utk m’hasilkan perhubungan mantap

Topik 4 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

1 Kepentingan
- Utk membentuk pelajar berperibadi mulia melalui pemupukan , penghayatan dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia.
2. Terdapat 3 prose iaitu PendapatTradiosional (absolutis)-set peraturan moral dlm masyarakat dipatuhi oleh pelajar,
subjektivis (relativis)- bersifat arbitrari dan x sempurna , ianya berubah mengikut masa dlm masy. Yg sama.
- rasionalis –menitikberat penggunaan sebab munasabab dlm membuat keputusan moral berdasarkan situasi tertentu.

3. Tujuh pendekatan
a. Pemupukan nilai – pelajar dipupuk dgn nilai murni masy utk dijadikan amalan dgn melalui contoh teladan tokoh sejarah,lagenda, tokoh Negara, komuniti, ibubapa, guru dll . Pengukuhan perlakuan positif bagi mengelak perlakuan negative. Guru memanipulasikan keadaan yg dialami oleh murid supaya murid menerima nilai yg dikehendaki. Teknik yg sesuai simulasi, main peranan, cerita, lakonan dan permainan.
b. Pendekatan bertimbangrasa – pelajar bertindak agar tidak menyinggung perasaan orang lain / bersikap prihatin –bertimbang rasa terhadap perasaan o/lain, memahami pendapat yg berbeza dan belajar menyesuaikan diri dgn o/lain.Teknik yg sesuai simulasi, perbahasan, perbincangan, projek,temuramah dll.
c. Pendekatan rasional – Penekanan kpd proses penaakulan dan kem. Membuat analisis terhadap nilai.Pelajar dapt membina kem berfikir secara rasional. 3 bahagian
i. Tanggapan ttg maksud niali- plj mesti faham makna nilai dan fungsinya.
ii. Tanggapan tttg maksud demokrasi – setiap individu mempunyai harga diri dan peranan masing-masing.
iii. Tanggapan ttg pend. Moral dlm masy. Demokrasi – hak sesorg individu membuat sesuatu pilihan secara bebas dan berautonomi.
Teknik yg digunakan – perbahasan,pidato,forum,projek,pbincangn.

d. Pendekatan Tindakan social – Tindakan yg harus diambil pelajar jika berlakunya konflik sama ada kepentingan diri atau kepentingan orang ramai. Pelajar dilibatkan secara aktif dlm projek berorientasikan masyarakat.
e. Pendekatan Perkembangan Moral kognitif – pelajar berfikir secara rasional dan logic dalam membuat sesuatu keputusan berasaskan niali masyarakat Malaysia-Guru perlu memberi peluang dan menerima pendapat murid secara terbuka dan membimbing.
Tekinik yg sesuai – perbincangan , main peranan, simulasi,lakonan
f. Pendekatan penjelasan nilai – setiap individu berupaya menjelaskan nilai diri masing-masing berdasarkan 4 unsur ;
i. Penumpuan terhadap aspek kehidupan individu
ii. Penerimaan terhadap pandangan org lain
iii. mgalakkan sesorang membuat refleksi- ada pilihan lain
iv. Menghargai keupayaan sendiri dlm mbuat kputusan.
Teknik – bercerita, lakonan,nyanyian,main peranan,forum
g. Pendekatan analisis nilai- Isu-isu semasa dikaji secara jelas sebelum membuat keputusan. Nilai boleh dikelaskan kpd dua iaitu nilai objek dan pertimbangan nilai.
Teknik – perbincangan , perbahasan, kajian kes, forum, projek

TOPIK 5 – Pendekatan pengajaran moral yg terkini

1. Pendekatan kepedulian (Nodding-1994)
-Kesanggupan sesorg utk berkorban demi org lain
- Pendidikan sebagai medium dlm mengembang nilai kasih sayang dlm masyarakat. “sekolahku rumahku”
-a. pengajaran ttg kepedulian bukan saja mberitahu apa yg hendak mereka belajar
b. kepedulian mlibatn keinginan,motivasi dan kemahuan
c. sesorg melihat reality org lain sebagai satu kemungkinan
d. elemen utama adalah menerima org yg dikasihi
e. kepedulian yg asli boleh dijadikan pengalaman yg bermakna.
f. Impak org yg dikasihi terhadap org yg mengasihi utk mengekalkan hubungan baik.
g. kepedulian dan tindakan- mengambil berat utk melindungi.

- 4 kompenan etika kepedulian dlm pendidikan moral
a. Modeling – role model terhadap org tersayang
b. Dialog – beri peluang pelajar bertanya utk mencapai keputusan yg seimbang.
c. Praktis – mendemonstrasi sikap penyayang hasil pengalaman .
d. Kepastian – perlakuan menggalakkan sesuatu yg terbaik drp orang lain.

2. Pendekatan berasaskan kemahiran ( Narvaez 2001 )
Pendekatan berasaskan kemahiran adalah utk meningkatkan semangat kerakyatan global, pengetahuan psikologikal, falsafah moral dan morality saksama
- Ciri-ciri individu masyarakat abad ke 21 ialah
a. Menyelesaikan masalah sebagai seorg drp ahli masyarakat
b. bekerja secara kooperatif dgn orang lain.
c. memahami, menerima dan bertolenrasi terhadap berbeza budaya.
d. berfikir secara kritikal dan sistematik.
e. Menyelesaikan sesuatu konflik bukan secara keganasan
f. mengadaptasi cara hidup yg memelihara persekitaran alam
g. mhormati dan mpertahankan hak kemanusiaan
h. mengikuti kehidupan bersosial pd. Semua peringkat
i. mgunan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan berasaskan teknologi.

Ciri-ciri model CVCE Projek suara komuniti + Pend. Perwatakan
a. Ia menitikberatkan pkembangan kem. Etika drp pemb. Trait
b. Ia menggunakan pandangan konstrutivis dlm proses p&p dgn menggunbkan pengalaman berstruktur utk membantu org yg kurang mahir kpd lebih mahir.
c. Ia memberi pelajar t/jawab utk meningkat diri sendiri
d. Ia menjadi satu jenis m/p merentas kurikulum dan bukannya menjadi satu program tambahan sahaja
e. Ia menerangkan kepentingan utk mengubah keadaan sedia kala kpd konteks komuniti.

3. Pendekatan Domain ( Larry Nucci 2001 )
-Perbezaan interaksi social iaitu isu peribadi berbeza dgn isu interpersonal. Kanak-kanak mengganggap sekolah sebagai penghalang pelakuan mereka yg boleh dilakukan di rumah..
- sekolah perlu membuat beberapa peraturan bagi mengawal perilaku pelajar dlm menjalankan misi pendidikan.
-Terdapat 5 praktis pendidikan utk guru-guru
a. Pend. Moral berfokuskan kpd isu-isu keadilan, kesamaan dan keperluan manusia.
b. Program pend. Mnoral diintergrasikan dlm kurikulum
c. Perbincangan moral membantu perkembangan moral semasa pelajar menggunakan corak perbincangan transaktif.
d. Struktur misi kooperatif membantu perkembangan moral dan akademik
e. Guru-guru perlu memberi perhatian terhadap kesan buruk perlakuan tidak bermoral drp peraturan yg dilanggar atau harapan social yg tidak dipenuhi.


Topik 6 – Guru PM sebgai Agen Perubahan

1. Konsep sosialisasi - satu proses spjg hayat yg perlu dilalui oleh sesorg individu utk menjadi anggota sesuatu kelompok masy. Dgn mempelajari kebudayaan kelompok itu termasuk nilai, sikap dan peranan yg sesuai.

2. Norma sosial – Standard kelakuan yang dikongsi oleh anggota sesuatu kumpulan dan akan dipatuhi serta diterima umum serta disahkan undang-undang.

3. Kawalan sosial (KS) – memastikan anggotanya mematuhi norma, tradisi dan pola t/laku yg sesuai bermoral dan benar. KS positif – motivasi ppsitif sesorg individu utk mematuhinya cth beri hadiah, ganjaran dll. Ksnegatif – hukuman atau ketakutan terhadap hukuman eg. Penjara, kematian dll.

4. Peranan Keluarga (peringkat kanak-kanak)– Asuhan main peranan penting . Faktor sikap ibu bapa s/ada autokratik, demokrasi dan saiz keluarga membentuk sosialisasi individu.

5. Rakan sebaya –Meningkat remaja hingga dewasa rakan sebaya menjadi model yg ditonjolkan oleh kumpulan tertentu.

6. Sekolah – mengajar pelajar ttg nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan(Durkheim ). Konflik akan berlaku antara nilai keluarga dan sekolah eg. Merokok.

7. Komuniti – Masyarakat yg sensitif melahirkan kanak-kanak yg peka terhadap keadaan sekeliling ( Kohlberg).

8. Media massa – Peniruan melalui modeling yg simbolik drp media massa eg iklan, cerita, bahan bacaan.

9. Ciri-ciri guru berkualiti
a) Mengetahuan yg mendalam dalam sesuatu bidang pengkhususan.
b) Komitmen
c) Penambahbaik ilmu / kemahiran - dedikasi
d) Role model / idola pelajar- inspirasi
e) Mudah didekati, mesra , mampu meny. Masalah
10. Peranan Guru melahirkan generasi berkualiti.
a) Kaedah Pengajaran – menarik minat pelajar terhadap pelajaran. Kaitkan m/p dgn nilai hidup.
b) Pemupukan nilai-nilai murni – disisipkan melalui semua mp dan diperkukuhkan melalui kegiatan kokurikulum.
c) Pendidikan kesusasteraan- Pengajian sastera , sejarah, dapat mengukuhkan binaan moraliti dalam diri sesorg.
d) Sistem pendidikan mentor-mantee – mempertingkatkan pengetahuan agama dikalangan remaja yg diuruskan oleh Pusat Islam dgn melantik guru agama khas.
e) Penubuhan kumpulan peningkatan kualiti TQM – menolong pelajar yg lemah, mpertingkatkan kecemerlangan pelajar, mengenalpasti punca masalah, mengenal faktor kejayaan pelajar, menerangkan projek dan strategi yg dapat membantu dan mengawasi kemajuan pelajar melalui proses pemantuan.
f) Melayan pelajar sebagai pelanggan – memenuhi kehendak pelanggan yg mahu dari kta.
g) Rakan sekerja adalah pelanggan – guru yg menerima kerja seterusnya drp sesorg guru yg lain.
h) Kerja berpasukan – menggalakkan pelajar bekerjasama agar menjadi sebati dgn jiwa pelajar.
i) Kemajuan berterusan – memahami masalah sebenar, menganalisis sebab dan punca serta mencadangkan penambahbaikan.

Pendekatan TQM memerlukan sesorg guru memahami murid dr segi perbezaan kebolehan , merancang pengajaran, dan pembelajaran aktif.


Topik 7 – Kaedah Mengajar P Moral
1. Kaedah Main Peranan – melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yg dianggap penting. Pelajar diberi peranan mengikut watak dlm situasi yg ditentukan.

Proses Main Peranan :
a) Dimulakan dgn penyampaian dilema
b) Apa yg perlu dilakukan oleh watak dalam dilema
c) Meminta pelajar maikan peranan ikut watak
d) Merancang b/mana aktiviti main peranan dilakukan
e) Pelajar lain sebagai pemerhati – menilai
f) Mberi penekanan kpd aspek perasaan
g) Perbincangan ttg akibat semasa teknik main peranan
h) Mbuat keputusan berasaskan generalisasi
i) Ulang aktiviti mlibatkan plj lain.

2. Kaedah bermain / bercerita –
Kaedah permainan mgunakan kem. Mendengar, bertutur , membaca dan menulis.
a) Mransang interaksi verbal pelajar
b) Menambah kefasihan dan keyakinan
c) Menyediakan konteks pembelajaran
d) Bertindak sebagai alat yg dapat mengikis rasa bosan
e) Sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.
Kaedah bercerita – membina kecekapan dan digunakan utk menyampaikan nilai-nilai moral kpd plj. Perkembangan cerita berdasarkan kpd permulaan,kemuncak dan kesudahan cerita dgn guna teknik persembahan, suara, geraklaku dan kawalan mata.
a) pilih cerita yg sesuai dgn umur,kecerdasan dan minat plj. Dan sesuai dgn isi pelajaran.
b) Kaji cerita itu dan masukkan aspek moral.
c) Hafazkan frasa dan ayat penting.
d) Latih bercerita.
e) Kekalkan hubungan baik antara guru dan murid
f) Guru bercerita @ gunakan kaset dlm keadaan selesa.
g) Bedrcerita dan menyoal berselang-seli
h) Guru boleh menggunakan gambar, objek sebenar dll
i) Sediakan kad perkataan , frasa yg berkait dgn aspek moral
j) Galakkan penyertaan plj disetiap peringkat.

3. Kaedah nyanyian dan lakonan – melatih pelajar mgunakan unsur bahasa, paralinguistik (nada,intonasi) dan bukan lingustik (mimik muka, gerak tangan, kepala) dgn berkesan.
Lakonan boleh dilakukan secara spontan tanpa skrip dan berlakon berasaskan skrip yg disediakan.

Lakonan tanpa menggunakan skrip :
a) Plj perlu memahami cerita dan nilai yg berkaitan
b) Plj perlu setuju melakonan peranan.
c) Guru beri tunjuk ajar.
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan.

Lakonan mgunakan skrip
a) Plj perlu memahami kandungan skrip
b) Pelakon boleh dipilih
c) Pelakon mbaca dan mlakon skrip yg berkaitan
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan

Teknik nyanyian
a) Nyanyikan lagu yg berkaitan dgn nilai moral
b) Mengajar mengenai senikata lagu
c) Plj mnyanyi barisan demi barisan
d) Plj mnyanyi secara keseluruhan
e) Terangkan nilai drp lagu tersebut.

4. Perbincangan – aktiviti mengeluarkan dan mengulas ttg sesuatu tajuk bertujuan melatih plj mengeluartkan pendapat dgn bernas.
a) Guru menarik perhatian murid terhadap tajuk
b) Bahagikan kumpulan dan lantik seorg ketua
c) Setiap kump. Mendapatkan maklumat secara berbincang
d) Kajian kes- plj berbincang, beri pendapat, melapor.
e) Guru bergerak kpd semua kumpulan mengarahkan halatuju perbincangan.
f) Buat laporan – mjalankan aktiviti penulisan.
5. Kaedah lawatan dan projek.
Sebelum lawatan-
a) Pilih tempat sesuai dgn penekanan nilai
b) Sediakan panduan
c) Terangkan perkara utama dan cara menulis laporan
d) Sampel laporan : tempat , tarikh/waktu, tujuan, pemerhatian yg dibuat, nilai yg dipelajari, kebenaran ibu bapa.
Semasa Lawatan
a) Beri bimbinganb dan mengawasi pelajar
b) Disiplin dan tingkahlaku semasa lawatan.
Selepasa lawatan
a) Kumpulkan gambar dan bahan serta pamerkan dlm kelas
b) Tuliskan laporan ttg nilai yg dipelajari semasa lawatan.

6. Kaedah Tunjuk cara- sesorg pelajar ditunjukcara utk menyelesaikan sesuatu masalah yg diberi dgn pertolongan guru – merancang, melaksana dan mengumpul data bagi mhasilkan satu projek.

7. Kaedah Pameran - menggunakan proses mendengar dan melihat utk memberi penjelasan ttg bahan yg dipamerkan.

8. Kaedah Penyelesaian Masalah – mewujudakan interaksi antara guru dan murid. Guru mengemukakan soalan yg berkaitan dgn isi pj
Tujuannya :
a) Mengesan pengetahuan pelajar
b) Menggalakkan plj berfikir secara kreatif,inovatif,logik dan kritis
c) Mendorong plj menyusun dan mhurai bahan yg diajar
d) Soalan yg bermutu menajamkan pemikiran pelajar

Peranan guru
a) soalan mesti jelas dan ringkas
b) Semua pelajar diberi peluang menjawab soalan
c) Soalan perlu berkait dgn apa yg dipelajari sesuai dgn kebolehan
d) Soalan diberi mengiklut aras.

9. Kaedah Penyelesaian konflik – dikenali sbagai brainstorming – sesi perbincangan setiap ahli kumpulan memberi pendapat.
a) Topik perbincanga mesti sesuai dfgn kebolehan dan minat plj
b) Garis panduan mesti ringkas dan tepat
c) Semua idea yg diber perlu dicatat
d) Memilih pengerusi yg betul-betul layak
e) Setiap ahli diberi peluang kemukakan cadangan
f) Plj digalakkan beri idea
g) Perbincangan x formal digalakkan
h) Peruntukan masa yg mencukupi
i) Galak guna 5 W
j) Cadangan /idea tak boleh dikritik
k) Setiap ahli kumpulan mesti ada pelbagai kebolehan

10. Kaedah penyelidikan – teknik tinjau siasat – merangkumi aspek soal selidik untuk mendapat jawapan yg berorientasikan masalah bagi menimbulkan daya refleksi dikalangan plj
Penggendalian kaedah ini :
a) Proses mengenali masalah b ) mengkaji ramalan c) mengumpul maklumat d) menganalisis e) membuat rumusan.

Topik 8 – Kemahiran dalam P Moral
1. Pembelajaran aktif
a) Pembelajaran kolaboratif - menekankan proses penyiasatan dan inkuiri – ada intraksi antara plj dgn bahan , plj dgn plj , plj dgn guru.
b) Pembelajaran kooperatif –kerjasama melibatkan kumpulan atau pasukan pelajar – menyiapkan tugasan yg bebas drp kekangan masa, jarak dan tempat.
i. Salin bergantung antara satu sama lain
ii. saling berintraksi secara bersemuka
iii. akauntabiliti individu
iv. kemahiran kooperatif
v. pemprosesan kumpulan.
- plj memainkan peranan aktif dlm kumpulan
- guru menyediakan bahan yg mencukupi utk perbincangan
- menerangkan kpd ahli lain dlm pasukan mereka
- menjimat masa proses p& P
- guru berperanan sebagai fasilitator.
c) Pemb./ TOC dan Kajian Masa depan.
Teory of Contraint – faktor yg menyebabkan sesuatu sistem drp mendapat keuntungan yg lebih drp apa yg hendak dicapai.
Apa yg perlu diubah, Kepada apa hendak diubah, bagaimana utk menjalankan perubahan tersebut.

Kajian Masa depan – membolehkan generasi baru merancang dan mewujudkan masyarakat malaysia yg berwawasan, rasional, kreatif, dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan.
- berfikir secara kritis dan kreatif
- memmbuat keputusan ttg masa depan
- mbina sikap & nilai positif ttg masa depan
- berkomunikasi ttg masa depan
- mempunyai pengetahuan ttg masa depan
- mbuat kajian & murus maklumat ttg masa depan
Konsep KMD
- ramalan dibuat ttg trend dan perubahan yg akan berlaku
- menjangka kesan atau akibat fenomena
- mgunakan sumber manusia bagi mengawal, menangani serta mengendalikan perubahan.
Kemahiran khusus KMD
- Pemahaman konsep KMD
- Pengumpulan maklumat
- Ramalan dan anlisis
- Imaginasi / kreativiti
- Strategi mengatasi cabaran
- Proses inovasi sosial – kem. Meny. Masalah
- Membina senario- bina gambaran masa depan
- Penjelasan nilai dan masa depan
- Dimensi kemapanan- mencorak dan membentuk mesa depan dunia
Cara menjalankan KMD
- Guru menrancang aktiviti
- Memilih tajuk / tema yg sesuai dgn teknik KMD
- Berbincang dgn murid
- Membimbing murid mencapai KMD dlm hasil kerja seni

2. Kemahiran berfikir – Dr. Richard Paul – satu proses intelektual yg melibatkan pembentukan konsep aplikasi, analisis, sintaksis dan menilai informasi yg terkumpul melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan.
Menurut KPM – ada 2 kemahiran berfikir iaitu
a) KB kritis – keberkesanan sesorg dlm mgunakan minda menilai keesahan atau kebaikan sesuatu idea berdasarkan bukti dan sebab munasabab.
Contoh – membanding & membeza, mbuat kategori, meneliti bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, menyusun urutan, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens.

b) KB kreatif – kebolehan menggunakan minda utk menjana idea-idea baru berdasarkan keaslian dlm phasilannya. Contohnya menjana idea yg pelbagai, mencipta metafora, analogi, dan definisi.
Ciri-ciri nya
i) Sengaja menghasilkan idea baru lain dr idea asal
ii) Mguna cara lain utk mlihat sesuatu yg sdg difikirkan.
iii) Mberi fokus kpd usaha mengubah idea yg ada.
iv) Mencari idea baru utk penyelesaian
v) Pemikiran X pernah puas hati jawapan yg diberi
vi) Idea baru boleh memeranjatkan fikiran biasa.
vii) Gemar menggunakan logik songsang
viii) Tumpuan kpd apa yg mungkin berlaku pd masa depan.

c) KB secara analitis – Berfikir secara analitikal ditandai oleh daya usaha utk melihat sesuatu itu secara terperinci. Analisis ialah proses kita mecah-belahkan masalah besar kpd bahgian kecil atau memahami situasi kompleks kepada unsur-unsurnya.


3. Pembelajaran Kontekstualisme dan kontruktivisme.
a) Pembelajaran Kontekstualisme

Definisi – Satu kaedah pemeblajaran yg menggabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masy. Dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on.
Ciri-ciri
i. M dapat memproses maklumat baru dgn cara yg bermakna dlm rangka minda.
ii. maklumat disampaikan dlm konteks pelbagai dan bermakna
iii. guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran.

b) Pembelajaran Konstruktivisme
Definisi – Pengetahuan, idea, konsep dibina secara aktif oleh individu yg berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada melalui proses metakognitif.
Ciri-ciri
i) Penglibatan- simulasi perasaan ingin tahu
ii) Penjelajahan – guna pend. Inkuiri utk menjelajah dan menyiasat
iii) Penerangan- definisi konsep dan penyataan
iv) Penghuraian – menghubungkait sesuatu kemahiran / konsep
v)Penilaian – menilai pemahaman pelajar melalui demotrasi pemhaman dan kemahiran.

Peranan guru- Fasilitator, pembimbing, mengenalpasti masalah, berfikiran terbuka, mencabar persepsi murid, beri masa yg secukupnya, tahu melaksanakan pembelajran koperatif.

Peranan murid – sikap bertanggungjawab , memnpunyai inisiatif kemuka isu , adakan perbincangan , mencabar hipotesis yg telah dibuat, perlu mempunyai kemahiran maklumat dan penggunaan teknologi .

4. Kecekapan kecerdasan emosi
1. Definisi kecerdasan moral – satu usaha membentuk insan yg menyeluruh dr segi kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Aktiviti pemupukan kecerdasan moral – kenalpasti peraturan di rumah, menambah jumlah hubungan dalam diri anak, memastikan anak-anak cukup tidur, memberi pujian keatas usaha anak, memisahkan rasa takut dan sangsi kanak-kanak utk mengelak perasaan takut, malu dan terhina. Tidak menggunakan kata kesat, mengenali kemampuan minda kanak-kanak, menghapuskan sindiran utk mengalak sikap terbuka.
3. Kepentingan Pemupukan kecerdasan moral –
a) Sesorg perlu mengetahui emosi dirinya terlebih dahulu dan bagaimana mengendalikannya.
b) Perlu bijaksana mengendalikan komunikasi dgn orang lain.
c) Berupaya memotivasi diri secara tegas dan yakin.


Bab 9 dan 10 – anda semua boleh baca modul

0 ulasan:

Catat Ulasan